Aberácia (právo)

Aberácia je v trestnom práve jeden z druhov skutkového omylu. V kauzálnom priebehu spočíva v tom, že páchateľ s úmyslom spôsobiť škodu osobe X, ju omylom spôsobí osobe Y. Výsledkom je, že páchateľova predstava kauzálneho priebehu trestného činu sa nezhoduje so skutočnosťou. Prípad sa následne hodnotí ako trestný čin proti osobe Y a pokus o úmyselný trestný čin voči osobe X.

ZdrojUpraviť