Abovsko-turnianska župa (Česko-Slovensko)

Abovsko-turnianska župa (iné názvy: Abauj-turňanská župa, Abaujská župa, skrátene Abov[1]) bola župa Československej republiky, ktorá vznikla v roku 1918 zo severnej časti uhorskej Abovsko-turnianskej župy.[2] V rámci reformy verejnej správy bolo 1. januára 1923 jej územie začlenené do Košickej župy.[3]

ReferencieUpraviť

  1. Volko, Viliam; Kiš, Miroslav (2007), Stručný prehľad vývoja územného a správneho členenia Slovenska, Bratislava: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, str. 26, http://www.minv.sk/?strucny-prehlad-vyvoja-uzemneho-a-spravneho-clenenia-slovenska&subor=21831 
  2. Vladár, Jozef, ed. (1987), „Abovsko-turnianska stolica, župa“, Malá encyklopédia Slovenska : AŽ (1. vyd.), Bratislava: Encyklopedický ústav SAV; Veda, vydavateľstvo SAV, str. 15 
  3. Volko, Viliam; Kiš, Miroslav (2007), Stručný prehľad vývoja územného a správneho členenia Slovenska, Bratislava: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, str. 37-38, http://www.minv.sk/?strucny-prehlad-vyvoja-uzemneho-a-spravneho-clenenia-slovenska&subor=21831