Absarokit je druh bázickej vyvretej horniny, vysokodraselná varieta bazaltu. Patrí do tzv. šošonitovej série. Je typický pre prostredie vyvinutých ostrovných oblúkov, s hrubším typom zemskej kôry. V niektorých prípadoch boli zaznamenané aj v riftových štruktúrach zaoblúkových panví.

Horninu popísal v roku 1895 J.P. Iddings podľa pohoria Absaroka range v Yellowstone.

Nachádza sa napríklad vo vulkáne Katamata v Japonských ostrovoch, alebo Damávand v Iráne.[1]

Referencie

upraviť
  1. Liotard, J. M., Dautria, J. M., Bosch, D., Condomines, M., Mehdizadeh, H., Ritz, J.F., 2008: Origin of the absarokite–banakite association of the Damavand volcano (Iran): trace elements and Sr, Nd, Pb isotope constraints. International Journal of Earth Sciences, 97, 1, s. 89-102
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.