Absolútna atómová hmotnosť

Absolútna atómová hmotnosť alebo atómová hmotnosť alebo (absolútna) hmotnosť atómu je hmotnosť atómov chemického prvku vyjadrená v kilogramoch (kg), gramoch (g) alebo odvodených jednotkách alebo v atómových hmotnostných jednotkách (u).

Absolútna hmotnosť atómu je rádovo 10-26 kg (0,000 000 000 000 000 000 000 000 01 kg). Podľa definície má dvanástina molu izotopu uhlíka 12C hmotnosť 1 g. Absolútna atómová hmotnosť sa preto vzťahuje na gramy (niekedy sa označuje ako gramatóm). Pretože sú jej číselné hodnoty príliš malé, často sa používa atómová hmotnostná jednotka „u“, ktorá takisto zodpovedá 1/12 hmotnosti izotopu uhlíka 12C.

Pozri ajUpraviť