Absorpcia (žiarenie)

rozlišovacia stránka

Absorpcia žiarenia alebo pohlcovanie žiarenia môže byť:

  • v biológii: pohlcovanie žiarivej energie pigmentmi rastlín a jej premena na iné druhy energie, pozri napr. pod fotosyntéza
  • vo fyzike: nevratný proces premeny energie žiarenia na jej iné formy (teplo, elektrickú energiu a pod) v dôsledku vzájomnej interakcie s prostredím, v ktorom sa žiarenie šíri. Absorpcia závisí od charakteristiky žiarenia a vlastností prostredia, bližšie pozri absorpčný koeficient, Lambertov-Beerov zákon, polhrúbka a dolet častíc. Absorpcia žiarenia je jedným zo základných prostriedkov na výskum vlastností hmoty.
  • v meteorológii: pohlcovanie žiarivej energie atmosférou, pôdou, vodou a a rastlinnou masou, pozri absorpcia žiarenia (meteorológia)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.