Abstraktný (lat.) znamená pochádzajúci z abstrakcie; neskutočný, existujúci bez bezprostredného vzťahu k skutočnosti, nenázorný, pojmový, myšlienkový. Opak bezprostredne prežívaného, nazeraného, vnímaného, preciťovaného, t.j. konkrétneho.

Podľa G. W. F. Hegela abstraktný znamená nediferencovaný, nerozvinutý, bez obsahu; neúčinný.

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť