Absurdita alebo absurdnosť (lat.) môže byť:

  • nezmyselnosť, to čo odporuje logickým zákonom; spornosť, nemožnosť
  • v širšom (ľudovejšom) zmysle aj protirečenie skutočnosti, nemysliteľnosť, nevhodnosť, hlúposť a podobne
  • v estetike označenie diel, ktoré využívajú vnútorný rozpor ako inšpiráciu na vyjadrenie umeleckej myšlienky
  • vo filozofii (existencializme): svet zbavený zmyslu a významu, prípadne vnútorne rozporný. Podľa existencializmu sa absurdita stáva príznakom ľudského postavenia vo svete v okamihu, keď človek nečakane nahliadne zmysel sveta odlišný od doterajších výkladov. Podľa Alberta Camusa - ak východiskom z absurdnej situácie nemá byť samovražda, treba absurdnú situáciu zvládnuť, čo umožňuje revolta: nesúhlasiť s absurdnou situáciou, no neutekať pred ňou. Revolta odhalí čistý plameň života, ktorý už nekladie otázky a ktorý teraz, keď už na ničom nezáleží, človeku plne patrí.
  • v logike, pozri Reductio ad absurdum (zákon)

Pozri aj

upraviť