Achelous je relatívne nový kráter na Jupiterovom mesiaci Ganymedes s priemerom 40 km, veľkosťou porovnateľný s kráterom Gula. Vonkajšia vyvrhnutá vrstva materiálu rozširuje jeho okraj.

Kráter na juhu je Achelous

Charakteristickým útvarom oboch, takmer rovnako veľkých, kráterov je "piedestál" – vonkajší, mierne stúpajúci svah, ktorý vymedzuje priestor vyvrhnutého materiálu. Podobné útvary sa nachádzajú aj pri kráteroch planéty Mars, čoho príčinou môže byť kolízia do nestáleho ľadom obohateného miesta dopadu. Navyše oba krátery sú veľmi sypké s terasovitými útvarmi. V centre Guly sa nachádza kopec, Achelous zase vykazuje známky zrútenia tohto centrálneho kopca alebo centrálnej priekopy, ktorá sa úplne nesformovala. Na obrázkoch s nízkym rozlíšením, ktoré boli vytvorené pod vysokým uhlom slnečného žiarenia, majú oba krátery rozširujúce sa svetlé lúče materiálu (hlavne Achelous), čo dokazuje, že sú oveľa mladšie ako okolitá krajina.