Acherón (mytológia)

Acherón alebo Acheron (starogr. Ἀχέρων) je rieka v gréckej mytológii. Jedna z piatich riek obmývajúcich krajinu mŕtvych (rieka smútku), cez ktorú sa museli preplaviť duše zomretých, aby sa dostali do podsvetia. Prievozníkom na rieke bol Cháron, cesta späť nebola možná.