Act of Settlement (1701)

Act of Settlement alebo zákon o nástupnictve bol prijatý anglickým parlamentom v roku 1701. Zákon má oficiálny názov Zákon o ďalších obmedzeniach Koruny a lepšom zabezpečení práv a slobôd poddaných, dopĺňa Bill of Rights z roku 1689 a patrí do ústavného poriadku štátov Spojené kráľovstvo, Austrália, Kanada, Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Grenada, Jamajka, Nový Zéland, Papua-Nová Guinea, Svätý Krištof a Nevis, Svätá Lucia, Svätý Vincent a Grenadíny, Šalamúnove ostrovy a Tuvalu.

Act of Settlement

Dodnes platný zákon stanovuje pravidla nástupníctva na britský trón. Stanovuje, že nárok na britský trón majú len hannoverská kurfirstka Žofia Falcká (1630 – 1714), dcéra vojvodu a kurfirsta Fridricha Falckého, českého "Zimného kráľa" a jeho manželky, anglickej princeznej Alžbety Stuartovej, a jej potomkovia. Z nástupníctva sú vylúčení tí, čo sú katolíckeho vyznania („pápeženci“) alebo si zoberú za manžela katolíka.

Zákon je dnes v pasáži zakazujúcej nástupnictvo tomu, kto sa zosobáši s katolíkom považovaný za anachronický. Zákaz katolíckeho vyznania samotného monarchu je odôvodnený tým, že je hlavou anglikánskej cirkvi. Paradoxne napr. nie je z nástupníctva vylúčený ten, kto sa zosobáši s moslimom či budhistom, ale len ten, kto uzavrie manželstvo s katolíkom. Zmena zákona je však náročná i preto, že zákon platí súčasne v mnohých štátoch a prijatie novely v jednom alebo v niekoľkých z nich by porušilo pravidlá Spoločenstva národov (Commonwealthu) a mohlo by spôsobiť iné poradie nástupníctva.