Acyklický kvet

Acyklický kvet (lat. flos acyclicus) je kvet, ktorého orgány (okvetie, tyčinky a piestiky) vyrastajú na kvetnom lôžku v tvare špirály. Ak je lôžko pretiahnuté, kvetné orgány vyrastajú skrutkovito. Sú charakteristické pre primitívne krytosemenné rastliny. Z acyklického kvetu sa fylogeneticky vyvinul hemicykilický a cyklický typ.

Acyklický kvet rodu Calycanthus

ZdrojeUpraviť