Latinská fráza ad interim (skr. ad int. alebo a. i., doslovne „v čase medzi“) znamená „dočasne“, „zatiaľ“, „s dočasnou platnosťou“.[1]

Príkladom použitia môžu byť dočasné diplomatické či ministerské funkcie. Diplomatický úradník, ktorý je v čase neprítomnosti veľvyslanca najvyšším oficiálnym predstaviteľom diplomatickej misie v inom štáte, sa nazýva chargé d'affaires ad interim. Minister, ktorý prevzal uprázdnený úrad po svojom kolegovi a je poverený riadením ministerstva do doby vymenovania nového riadneho ministra alebo do doby skončenia volebného obdobia, sa môže označovať ako minister ad interim.[2]

Referencie upraviť

  1. vedomie [online]. najdislovo.sk, [cit. 2020-04-29]. Dostupné online.
  2. Vláda Slovenskej republiky od 24. 6. 1992 do 15. 3. 1994 [online]. Bratislava: Úrad vlády SR, [cit. 2020-04-29]. Dostupné online.