Ad interim

Príklad použitia titulu ad interim na pozvánke japonskej ambasády na Islande.

Latinská fráza ad interim (skr. ad int. alebo a. i., doslovne „v čase medzi“) znamená „dočasne“, „zatiaľ“, „s dočasnou platnosťou“.[1]

Príkladom použitia môžu byť dočasné diplomatické či ministerské funkcie. Diplomatický úradník, ktorý je v čase neprítomnosti veľvyslanca najvyšším oficiálnym predstaviteľom diplomatickej misie v inom štáte, sa nazýva chargé d'affaires ad interim. Minister, ktorý prevzal uprázdnený úrad po svojom kolegovi a je poverený riadením ministerstva do doby vymenovania nového riadneho ministra alebo do doby skončenia volebného obdobia, sa môže označovať ako minister ad interim.[2]

ReferencieUpraviť

  1. vedomie [online]. najdislovo.sk, [cit. 2020-04-29]. Dostupné online.
  2. Vláda Slovenskej republiky od 24. 6. 1992 do 15. 3. 1994 [online]. Bratislava : Úrad vlády SR, [cit. 2020-04-29]. Dostupné online.