Adenozíntrifosfát

chemická zlúčenina

Adenozíntrifosfát (ATP) je chemická zlúčenina patriaca medzi nukleotidy; chemicky ide o trifosforylovaný adenozín s dvomi makroergickými väzbami. Slúži predovšetkým ako prenášač fosfátu v rámci energetického metabolizmu bunky a univerzálny zdroj energie všetkých živých organizmov.

Adenozíntrifosfát
Adenozíntrifosfát
Adenozíntrifosfát
Adenozíntrifosfát
Adenozíntrifosfát
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C10H16N5O13P3
Synonymá ATP
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 507,18 g/mol
Ďalšie informácie
Číslo CAS 56-65-5
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

ATP predstavuje primárny zdroj energie pre bunku. Energia sa uvoľňuje pri hydrolytickom štiepení molekuly kyseliny trihydrogenfosforečnej z molekuly ATP, pričom vzniká adenozíndifosfát (ADP). Takto získaná energia je väčšia ako pri hydrolýze iných typov zlúčenín. Preto sa štiepená väzba nazýva „makroergická“ a označuje sa vlnovkou (nie je to špeciálny typ väzby, je to obyčajná kovalentná väzba; vlnovkou sa zdôrazňuje len jej energetický význam).[1] Uvoľnená energia sa využíva na široké spektrum chemických dejov, vyžadujúcich energiu.

Pomer ATP a ADP v bunke má značný regulačný význam.

Referencie

upraviť
  1. Hluska, Tomáš, „vazba makroergická“ (po česky), BioLib, http://www.biolib.cz/cz/glossaryterm/dir0/id3730/, dost. 20.1.2013 

Iné projekty

upraviť