Administratívne členenie Kanady

Kanada je federálny štát. Skladá sa z 10 provincií a 3 teritórií. Provincie majú vysoký stupeň autonómie, teritóriá o niečo menší.

Kanada je rozdelená na 10 provincií a 3 teritóriá

Provincie sú zodpovedné za väčšinu štátnych sociálnych programov v Kanade (zdravotná starostlivosť, vzdelávací systém a sociálne dávky), pričom spolu majú viacej finančných prostriedkov ako federálna vláda. Miera finančnej a samosprávnej autonómie je v provinciách veľmi veľká.

Federálna vláda môže iniciovať národné programy a politiku v jednotlivých provinciách (napr. Canada Health Act), no provincie sa samé môžu rozhodnúť, či sa budú na tejto politike podieľať (aj keď sa tak často nestáva).

O viacmenej vyrovnanú úroveň služieb v jednotlivých provinciách sa starajú tzv. vyrovnávacie platby riadené federálnou vládou, v rámci ktorých sa presúvajú finančné prostriedky z bohatších provincií do rozpočtov provincií chudobnejších.

Provincia alebo
teritórium
ISO-kód Hlavné mesto Vstup do
konfederácie
Celková rozloha
[km²]
Pevnina
[km²]
Vodná plocha
[km²]
Obyvateľstvo
(2006)
Alberta CA-AB Edmonton 1905 - 1. september 661 848 642 317 19 531 3 455 062
Britská Kolumbia CA-BC Victoria 1871 - 20. júl 944 735 925 186 19 549 4 352 798
Manitoba CA-MB Winnipeg 1870 - 15. júl 647 797 553 556 94 241 1 182 921
 Newfoundland a Labrador  CA-NL John’s 1949 - 31. marec 405 212 373 872 31 340 506 548
Nové Škótsko CA-NS Halifax 1867 - 1. júl 55 284 53 338 1 946 932 966
New Brunswick CA-NB Fredericton 1867 - 1. júl 72 908 71 450 1 458 748 878
Ontário CA-ON Toronto 1867 - 1. júl 1 076 395 917 741 158 654 12 753 702
Quebec CA-QC Quebec City 1867 - 1. júl 1 542 056 1 365 128 185 928 7 687 068
Ostrov princa Eduarda CA-PE Charlottetown 1873 - 1. júl 5 660 5 660 -- 138 800
Saskatchewan CA-SK Regina 1905 - 1. september 651 036 591 670 59 366 990 212
Severozápadné teritóriá CA-NT Yellowknife 1870 - 15. júl 1 346 106 1 183 085 163 021 41 795
Nunavut CA-NU Iqaluit 1999 - 1. apríl 2 093 190 1 936 113 157 077 31 216
Yukon CA-YK Whitehorse 1898 - 13. jún 482 443 474 391 8 052 30 883