Administratívne členenie Nemecka

Administratívne členenie Nemecka

Nemecko sa hierarchicky člení takto: