Administratívne členenie Nemecka

Nemecko sa hierarchicky člení takto:

Administratívne členenie Nemecka