Otvoriť hlavné menu
Administratívne členenie Nemecka

Nemecko sa hierarchicky člení takto: