Adobe Photoshop

komerčný grafický program

Adobe Photoshop alebo iba Photoshop je komerčný grafický program publikovaný firmou Adobe Systems. Primárne je určený na tvorbu a úpravu rastrovej (bitmapovej) grafiky. Umožňuje tiež použitie grafických efektov a to aj vo forme zásuvných modulov. Program umožňuje aj editáciu a vytváranie vektorovej grafiky a jej prevod na rastrový obrázok. Používaný je väčšinou u profesionálnych grafikov a grafických spoločností. Dodávaný je v 27 svetových jazykoch (najbližšie po česky). Naprogramovaný je v programovacom jazyku C++.

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop CC ikona
Základné informácie
VývojárAdobe Systems
Posledná stabilná verzia2020 (21.2.3) (9. september 2020; pred 1182 dňami)
Operačný systémMac OS, Windows
Lokalizácia27 jazykov
Typ softvéruRastrový grafický editor
LicenciaProprietárny softvér
Ďalšie odkazy
Webová stránkawww.adobe.com/products/photoshop

Pozri aj Informačný portál

História upraviť

V roku 1987 vytvoril Thomas Knoll program zobrazujúci obrazové body, ktorý nazval Display. Bol to program na prezentovanie obrazov v šedej stupnici na čiernobielej obrazovke. V spolupráci s bratom Johnom Knollom začali pridávať do programu ďalšie funkcie, ktoré umožnili spracovávať súbory digitálnych obrazov. Program nakoniec upútal pozornosť vplyvných ľudí oboru a v roku 1988 sa spoločnosť Adobe rozhodla licencovať tento softvér, pomenovala ho Photoshop a v roku 1990 vydala jej prvú verziu. V priebehu svojej histórie sa Photoshop podstatne rozvinul. Z pôvodného jednoduchého zobrazovacieho programu na celosvetovo populárnu aplikáciu, ktorá má na svete viac ako 10 milión užívateľov.

Vydané verzie upraviť

Verzia Dátum vydania Kódový názov
1.0 Február 1990
2.0 Jún 1991 Fast Eddy
3.0 November 1992 Tiger Mountain
4.0 September 1994 Big Electric Cat
5.0 November 1996 Strange Cargo
5.5 Máj 1998
6.0 Február 1999 Venus in Furs
7.0 September 2000 Liquid Sky
8.0 (CS) Marec 2002 Dark Matter
9.0 (CS2) Október 2003 Space Monkey
10.0 (CS3) Apríl 2007 Red Pill
11.0 (CS4) September 2008 Stonehenge
12.0 (CS5) Apríl 2010 White Rabbit
12.5 (CS5.5) Máj 2011
13.0 (CS6) Apríl 2012
14.0 (CC) Jún 2013 Lucky 7
15.0 (CC 2014) Jún 2014 Single Malt Wiskey Cat
16.0 (CC 2015) Jún 2015 Dedicated to Thomas and John Knoll
17.0 (CC 2015.5) Jún 2016 Haiku
18.0 (CC 2017) November 2016 Big Rig
19.0.0 (CC 2018) Október 2017 White Lion

Typy súborov upraviť

 • PSD, PSB – Photoshop Document, Large Document Format – jediné dva formáty, ktoré dokážu uložiť grafický súbor so všetkými funkciami Photoshopu.
 • BMP, RLE, DIB – Bitmap, Run-Length Encoding, Device Independent Bitmap – jeden z najstarších, ak nie priamo najstarší dátový formát na uloženie rastrových obrázkov
 • GIF – Graphics Interchange Format – veľkosťou príjemne malý, bezstratový dátový formát, ideálny na text, kresby, či animácie.
 • EPS – Encapsulated PostScript – tento dátový typ môže obsahovať ako vektorovú, tak aj bitmapovú grafiku a slúži predovšetkým na prenášanie PostScriptových dokumentov medzi aplikáciami.
 • IFF – Interchange File Format – veľmi špecifický typ súboru, vytvorený v roku 1985 firmou Electronic Arts ako spôsob na prenos dát medzi rôznymi programami rôznych spoločností.
 • JPEG, JPG, JPE –  Joint Photographic Experts Group – najpoužívanejší formát obrázkov, používaný pri ukladaní pri digitálnych fotoaparátoch
 • PCX – Personal Computer eXchange – formát používaný pre PC Paintbrush, jeden z prvých zobrazovacích štandardov pre DOS.
 • PDF – Portable Document Format – formát používaný na otváranie v programe Adobe Acrobat Reader.
 • Photoshop RAW –  nekomprimovaný formát značnej veľkosti
 • PXR – Pixar – formát vytvorený firmou Pixar a používaný pre tvorbu trojdimenzionálnych objektov, či počítačovú animáciu.
 • PNG – Portable Network Graphics – Bezstratový formát PNG je alternatíva, alebo vylepšenie formátu GIF. Podporuje väčšiu farebnú hĺbku obrázkov, ale zároveň vie pracovať aj s transparentnosťou.
 • PBM, PGM, PPM, PNM, PFM, PAM – Portable Bit Map – formát používaný na bezstratový prenos dát medzi širokým spektrom aplikácií.
 • SCT – Scitex Continuous Tone – používa sa pri zložitom spracovaní obrazového materiálu na pracovných staniciach Scitex
 • TGA – Targa – formát používaný na ukladanie textúr v 3D hrách.
 • TIFF – Tagged Image File-Format – najviac podporovaný obrazový formát vôbec a otvoríte ho takmer v každom programe na editáciu, či prehliadanie obrázkov

Nástroje upraviť

Selektovacie nástroje upraviť

 • Rectangular Marquee – obdĺžniková selekcia
 • Elliptical Marquee – eliptická selekcia
 • Single Row Marquee – selekcia vysoká 1 px a široká ako plátno
 • Single Column Marquee – selekcia so šírkou 1 px a výškou ako plátno
 • Move – presúvanie obsahu selekcií, alebo celých vrstiev
 • Magic Wand – selekcia podľa farebnej oblasti
 • Lasso – selekcia s tvarom, určená potiahnutím myšou
 • Polygonal Lasso – mnohouholníková selekcia
 • Magnetic Lasso – pri ťahaní myšou prispôsobuje svoj tvar obrysom objektu v danej vrstve

Orezávacie nástroje upraviť

 • Crop Tool – orezanie obrázku
 • Silice – obrázok rozdelený do rezov sa pri ukladaní môže rozdeliť na samostatné obrázky podľa rezov
 • Silice Select – výber aktuálneho rezu

Retušovacie nástroje upraviť

 • Healing Brush – odstraňovanie nežiaducich elementov pomocou nanášania farby z iného miesta
 • Spot Healing Brush – automatické odstraňovanie drobných nedostatkov na základe okolitých farieb
 • Patch – vyber oblasti a premiestnenie na zdrojovú oblasť
 • Red Eye – odstránenie červených oči z fotky
 • Cloone Stamp – podobný nástroj ako Healing Brush
 • Pattern Stamp – nanáša na podklad vybranú textúru
 • Eraser – guma
 • Backgrond Eraser
 • Magic Eraser – gumovanie farebne podobných oblastí
 • Blur – rozostrenie, resp. rozmazanie
 • Sharpen – zaostrenie podkladu
 • Smudge – rozmazanie podkladzu v smere stopy štetca
 • Dodge – zosvetlenie podkladu
 • Burn – stmievanie podkladu
 • Sponge – zvyšovanie alebo znižovanie sýtosti

Maľovacie nástroje upraviť

 • Brush – štetec
 • Pencil – ceruzka
 • Color Replacement – nahradenie farby
 • History Brush – vrátenie sa na daný krok v histórii
 • Art History Brush – podobné ako štetec histórie, ale s umeleckými prvkami
 • Gradient – vytvorenie farebného prechodu, určenie farby, druh, smer a dĺžku
 • Paint Bucket – vyfarbenie oblasti danou farbou

Kresliace a textové nástroje upraviť

 • Path Selection – výber cesty
 • Direct Selection – priamy výber
 • Horizontal Type – písanie vodorovného textu
 • Vertical Type – písanie zvislého textu
 • Horizontal Type Mask – selekcia v tvare vodorovného textu
 • Vertical Type Mask – selekcia v tvare zvislého textu
 • Pen – vytváranie ciest (vektorových kriviek)
 • Freeform Pen – vytváranie ciest voľnou rukou
 • Add Anchor Point – pridanie kotviaceho bodu do cesty
 • Delete Anchor Point – odstránenie kotviaceho bodu z cesty
 • Convert Point – zmena orientácie cesty vo vzťahu s kotviacím bodom
 • Rectangle – obdĺžnik
 • Roundet Rectangle – zaoblený obdĺžnik
 • Ellipse – elipsa
 • Polygon – mnohouholník
 • Line – čiara
 • Custom Shape – použitie iného tvaru vybraného z ponuky

Meracie a navigačné nástroje upraviť

 • Notes – poznámky
 • Audio Annotation – zvuková poznámka
 • Eyedropper – kvapkátko, výber farby z označenej oblasti
 • Color Sampler – vytvorenie vzorku farby
 • Measure – meranie dĺžky a uhlu úsečky
 • Hand – pohyb po pracovnej ploche
 • Zoom – lupa

Zdroje upraviť

Externé odkazy upraviť