Adresový priestor je súbor všetkých adries (virtuálnych i fyzických), ktoré je schopný procesor sprístupniť. Jeho veľkosť je daná šírkou adresovej zbernice a registrov procesora.

Zdroj upraviť