Advanced Photo System

Advanced Photo System (APS) je formát filmu pre fotografiu. Kodak ho nazýva obchodným názvom "Advantix". Snímač má 3 formáty obrazu:

  • H ako "High Definition" (30,2 × 16,7 mm; pomer strán obrazu 16:9; 4x7" výtlač)
  • C ako "Classic" (25,1 x 16,7 mm; pomer strán obrazu 3:2; 4x6" výtlač)
  • P ako "panoramic" (30,2 x 9,5 mm; pomer strán obrazu 3:1; 4x12" výtlač)

"C" a "P" formáty sa tvoria orezávaním. Plný obraz je zaznamenaný na film a obraz zaznamenaný v jednom pomere strán môže byť pretlačený v inom pomere. "C" formát má ekvivalentný pomer strán obrazu ako 135 film. Väčšina APS fotoaparátov (s výnimkou niektorých zahoditeľných fotoaparátov) môže nahrávať vo všetkých 3 formátoch; výber formátu je označený na filme sériou exponovaných štvorcov pozdĺž oblasti obrazu alebo nahraný na magnetickej vrstve podľa fotoaparátu. V prípade absencie operátorom určeného formátu použije stroj na tlač fotografii tieto indikátory na určenie výstupného formátu každej snímky.