Advokát

právnicky vzdelaná osoba, ktorá sa zaoberá poskytovaním právnych služieb iným fyzickým, alebo právnickým osobám

Advokát je právnicky vzdelaná osoba, ktorá sa zaoberá poskytovaním právnych služieb iným fyzickým, alebo právnickým osobám, a to spravidla za úplatu.

francúzsky advokát (r. 1910)

Advokát bola v starovekom Ríme čestná funkcia a označovala právneho znalca poskytujúceho služby občanom zdarma. Za čias Uhorska a prvej Československej republiky bol advokát slobodné povolanie a pôsobil ako právny poradca i zástupca. V súčasnosti nie je advokát úradná osoba a takisto sa jedná o slobodné povolanie.[1]

Advokát musí byť povinne zapísaný v zozname advokátov vedenom advokátskou komorou.[2] K jeho úlohám patrí:[1]

  • obhajoba občanov v trestnom, občiansko-právnom a správnom konaní
  • spisovanie listín (zmluvy, prehlásenia a pod.)
  • právne analýzy a expertíza

Na Slovensku môže vykonávať povolanie advokáta iba človek s ukončeným vysokoškolským právnym vzdelaním, ktorý zložil advokátske skúšky a splnil všetky zákonné podmienky pre zápis do zoznamu advokátov.

Referencie upraviť

  1. a b Advokát. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 58.
  2. ZÁKON č.586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Dostupné online Archivované 2013-08-10 na Wayback Machine.

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Advokát
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Advokát

Externé odkazy upraviť