Advokátsky koncipient

Advokátsky koncipient je právnik v pracovnom pomere u advokáta, ktorý tu vykonáva právnickú prax a pripravuje sa na budúci výkon advokácie. Čiastočne môže byť platený i stavovskou organizáciou (advokátska komora), ktorá ho vedie v zozname advokátskych koncipientov.