Aerób alebo aeróbny organizmus je druh organizmu, ktorý k životu nevyhnutne potrebuje kyslík (na Zemi obvykle viac ako 10%). Termín bol zavedený zakladateľom mikrobiológie, francúzskym lekárom Louisom Pasteurom. Na planéte Zem je veľká väčšina živých organizmov striktne aeróbna alebo fakultatívne aeróbna (môžu prežívať aj pri neprítomnosti kyslíka, viac sa im však darí pri jeho prítomnosti).

Schopnosť organizmov existovať v prostredí bohatom na kyslík a využívať ho k tvorbe energie sa označuje ako aerobióza alebo oxybióza.

Pozri ajUpraviť

ZdrojeUpraviť