Africký národný kongres

politická strana v Juhoafrickej republike

Africký národný kongres (African National Congress - ANC) je politická strana v Juhoafrickej republike, ktorá vznikla v roku 1923. Jeho predchodcom bola politická strana Juhoafrický národný kongres (1912).

Vlajka kongresu

V období apartheidu bojoval za zrovnoprávnenie všetkých národných skupín, za poskytnutie pôdy všetkým, ktorí na nej pracujú a za odovzdanie bohatstva krajiny do rúk ľudu. Proti rasovej segregácii sa snažil bojovať nenásilnou cestou, avšak v 50. rokoch sa stával militantnejším, zameraným proti belochom, nadväzoval styky so Sovietskym zväzom a jeho východoeurópskymi satelitmi, organizoval bojkoty, štrajky, občianske nepokoje, čo vyústilo do jeho zákazu. Bol riadený tajne, mnoho jeho funkcionárov a aktivistov emigrovalo. V roku 1947 sa ANC spojil s Ind Nathal kongresom a Transvaal Ind kongresom.

V roku 1962 bol zatknutý a odsúdený na doživotie Nelson Mandela a jeho spolupracovníci. V roku 1990 bol zrušený zákaz Afrického národného kongresu a všetkých ostatných zakázaných strán a organizácií. Po dvadsiatich siedmich rokoch bol Nelson Mandela prepustený na slobodu a v prvých všerasových voľbách v roku 1994 zvíťazila väčšinou hlasov jeho strana. Tá spolu s ostatnými parlamentnými stranami vytvorila tzv. vládu porozumenia a Mandela sa stal prezidentom JAR. Neskôr ho nahradil súčasný predseda ANC a prezident JAR Thabo Mbeki. Vo voľbách v roku 2004 si strana udržala s prehľadom vedúce postavenie v krajine so ziskom takmer 69 % hlasov.

ANC je širokospektrálne hnutie združujúce presvedčených ľavičiarov a pravičiarov. Ich spojivom bol doteraz boj proti apartheidu, ktorý je dnes už minulosťou a krajina stojí pred riešením konkrétnych ekonomických a sociálnych opatrení, na ktoré má iný názor ľavica a iný pravica.

ANC je v koalícii s Juhoafrickou komunistickou stranou (SACP) a Kongresom juhoafrických odborov (COSATU). Je členom Socialistickej internacionály.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť