Agésipolis I. (starogr. Ἀγησίπολις) bol kráľom v Sparte od roku 394 pred Kr. do roku 380 pred Kr. Pochádzal z kráľovskej rodiny Agiovcov (gréc. Agiadón). Vládol spolu s Agésilaom II. pochádzajúcim z kráľovskej rodiny Eurypontovcov (gréc. Eurypontidón).

Agésipolis I.
kráľ Sparty
Panovanie
DynastiaAgiovci
Panovanie394 pred Kr. – 380 pred Kr.
PredchodcaPausanias
NástupcaKleombrotos I.
Biografické údaje
Úmrtie380 pred Kr.
Afitos
Rodina
OtecPausanias

Kráľom sa stal ešte ako mladý už za života svojho otca Pausania, ktorý bol v exile. V čase jeho korunovácie bola Sparta ohrozená koalíciou vojenských síl Atén, Téb, Korintu a Argu. Vzhľadom na to, že jeho spolukráľ Agésilaos bol na výprave v Ázii a on bol mladý, vedením vojenskej výpravy proti nepriateľovi bol poverený jeho poručník Aristodemos. Vojsko protispartskej koalície sa zhromaždilo pri Korinte, kde ho spartské vojsko v roku 394 pred Kr. vedené Aristodemom po krvavej bitke porazilo.

V roku 390 pred Kr. dosiahol Agésipolis plnoletosť a bol poverený vedením vojenskej výpravy proti Argolu. Nepriaznivé predpovede po návšteve Olympie v Diovej svätyni a delfskej veštiarne ho neodradili od výpravy. Zničil okolitú krajinu pri meste Argos a zaútočil na mesto. Svojho úmyslu dobyť mesto sa vzdal iba vtedy, keď mu blesk (podľa Pausania ) zabil niekoľkých vojakov a to ho viedlo k rozhodnutiu vrátiť sa s vojskom do Sparty.

Vojenskú výpravu proti Mantinei v roku 385 pred Kr. už viedol jeho spolukráľ Agésilaos. Jeho vojsko dlho obliehalo mesto a dobylo ho až potom, keď pomocou rieky Ofis podmyli mestské hradby a tie sa zrútili. Svojich odporcov potrestali smrťou a obyvateľstvo rozptýlili do štyroch miest v okolí. V roku 382 pred Kr. prišla do Sparty delegácia z gréckych miest Akanta a Apollonie s prosbou o vojenskú pomoc proti chalkidianskemu spolku vedeným mestom Olynthos, ktorým boli ohrození. Olynthos ovládlo mestá na západ od rieky Strymon v Trákii až po Pelle v Macedónii a chcelo presadiť svoju regionálnu hegemóniu. Sparta ich prosbe vyhovela a vedením vojenskej výpravy poverila brata kráľa Agésilaa Teleutia. Sparťania svoju vojenskú expedíciu neviedli úspešne; v roku 381 pred Kr. bolo ich vojsko pri Olinte porazené. O rok neskôr prevzal velenie nad spartským vojskom osobne Agésipolis, ale svoju vojenskú výpravu už nedokončil. Pri meste Afitos ochorel, dostal náhle vysoké horúčky a po siedmich dňoch zomrel. Jeho telo zakonzervovali v mede a dopravili ho do Sparty, kde ho pochovali. Agésipolis nemal dediča a preto efori rozhodli, že jeho nástupcom sa stane jeho brat Kleombrotos.

Zdroj upraviť


Agésipolis I.
Vladárske tituly
Predchodca
Pausanias
kráľ
394 pred Kr.380 pred Kr.
Nástupca
Kleombrotos I.