Agogika (hudba)

Agogika je odklon od danej tempovej rýchlosti a súvisí s umeleckým prednesom. Umelecký prednes totiž umožňuje individuálne pochopiť zmysel skladby. Interpret úmyselne nedodržiava metrický a tempový sled, ale oživuje ho zrýchlením, alebo zadržaním.