Agresivita

rozlišovacia stránka

Agresivita alebo agresívnosť môže byť:

 • všeobecne:
  • útočnosť, výbojnosť, dobyvačnosť
  • súhrn tendencií a pudov, ktorými sa živá bytosť presadzuje a stavia proti expanzii iných organizmov
 • v zoológii: tendencia živočíchov napádať jedince toho istého alebo iného druhu, pozri agresivita (zoológia)
 • v psychológii:
  • sklon konať nepriateľským, útočným až deštruktívnym spôsobom (voči osobám, inštitúciám, sebe samému), spravidla v akte agresie; je to dispozícia osobnosti; pozri agresivita (dispozícia)
  • sklon k sociálnej dominancii a kontrole konania druhých, pozri agresivita (sociálna dominancia)
 • v ekológii: schopnosť parazita alebo fytofágneho organizmu zaútočiť na hostiteľa, prekonať jeho obrannú reakciu a živiť sa na jeho úkor, pozri agresivita (parazit)
 • v technike: vlastnosť niektorých látok rozrušovať iné látky, pozri agresivita (látky)

Pozri ajUpraviť

 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.