Akadémia (spoločnosť učencov)

Akadémia je od novoveku spoločnosť učencov a vedcov. Príkladmi sú napr. Francúzska akadémia (1634), Kráľovská spoločnosť v Londýne (od roku 1662). Dnes sú to často vôbec najvyššie vedecké ustanovizne daných krajín (napr. Slovenská akadémia vied).