Akademie věd České republiky

Akademie věd České republiky skrátene AV ČR je akadémia vied v Česku. Jej poslaním je „uskutočňovať základný výskum v širokom spektre prírodných, technických, humanitných a sociálnych vied“ podiaľa sa však aj na vzdelávaní a doktorandskom štúdiu.[2] AV ČR bola zriadená zákonom č.283/1992 Sb. z roku ako nástupná organizácia zanikajúcej Československej akadémie vied.[2] Na 54 pracovištiach pracuje viac než 8000 zamestnancov, polovica z nich vysokoškolsky vzdelaných vedeckých pracovníkov.[2] Akademie je financovaná zo štátneho rozpočtu.[2] Predsedom je od od 25. februára 2013[3] prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., Dr. h. c. [1]

Akademie věd České republiky
Akademie věd České republiky
Založená1992 (zákon)
1993 (začiatok činnosti)
Vedenieprof. Ing. Jiří Drahoš,DrSc., Dr. h. c. 
(predseda AV ČR)[1]
Zamestnancov8000[2]
Webwww.cas.cz

História

upraviť

AV ČR nadväzuje na činnosť Kráľovskej českej spoločnosti náuk, Českej akadémie vied a umení, Československej akadémie vied. Ako Akadémie věd České republiky začala svoju činnosť v januári 1993.[4]

Ústavy Akademie věd ČR

upraviť

I. Oblasť vied o neživej prírode

upraviť

Zaradeníe ústavov je nasledovné:[5]

1. Sekcia matematiky, fyziky a informatiky

upraviť
 • Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.

2. Sekcia aplikovanej fyziky

upraviť
 • Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
 • Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
 • Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
 • Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

3. Sekcia vied o Zemi

upraviť
 • Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
 • Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

II. Oblasť vied o živej prírode a chemických vied

upraviť

Zaradeníe ústavov je nasledovné:[6]

4. Sekcia chemických vied

upraviť
 • Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
 • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
 • Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

5. Sekcia biologických a lekárskych vied

upraviť
 • Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
 • Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
 • Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

6. Sekcia biologicko-ekologických vied

upraviť
 • Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 • Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

III. Oblasť humanitných a spoločenských vied

upraviť

Zaradeníe ústavov je nasledovné:[7]

7. Sekcia sociálno-ekonomických vied

upraviť
 • Knihovna AV ČR, v. v. i.
 • Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
 • Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

8. Sekcia historických vied

upraviť
 • Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
 • Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
 • Historický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
 • Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
 • Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

9. Sekcia humanitných a filologických vied

upraviť
 • Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
 • Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
 • Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
 • Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Referencie

upraviť
 1. a b prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., Dr. h. c.  [online]. Praha: AV ČR, 2014-04-13, [cit. 2015-05-21]. Dostupné online. Archivované 2015-05-27 z originálu. (po česky)
 2. a b c d e Poslání AV ČR [online]. Praha: AV ČR, rev. 2014-04-13, [cit. 2015-05-21]. Dostupné online. Archivované 2015-05-27 z originálu. (po česky)
 3. Představitelé AV ČR od roku 1993 [online]. Praha: AV ČR, 2014-04-13, [cit. 2015-05-21]. Dostupné online. Archivované 2015-05-27 z originálu. (po česky)
 4. FAQ [online]. Praha: AV ČR, rev. 2011-03-28, [cit. 2015-05-21]. Dostupné online. Archivované 2015-05-22 z originálu. (po česky)
 5. I. Oblast věd o neživé přírodě [online]. Praha: AV ČR, rev. 2009-11-09, [cit. 2015-05-21]. Dostupné online. Archivované 2015-03-15 z originálu. (po česky)
 6. II. Oblast věd o živé přírodě a chemických věd [online]. Praha: AV ČR, rev. 2014-04-13, [cit. 2015-05-21]. Dostupné online. Archivované 2015-03-15 z originálu. (po česky)
 7. III. Oblast humanitních a společenských věd [online]. Praha: AV ČR, rev. 2009-12-07, [cit. 2015-05-21]. Dostupné online. Archivované 2015-03-20 z originálu. (po česky)

Externé odkazy

upraviť