Otvoriť hlavné menu

Akademický senát je zbor zástupcov vysokej školy alebo fakulty (jej súčasti), ktorý volí akademická obec vysokej školy alebo fakulty. Ako orgán akademickej samosprávy má významné práva, vymedzené legislatívne:

  • Akademický senát vysokej školy zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a ruší fakulty, navrhuje kandidátov na rektora a jeho odvolanie, schvaľuje návrh rektora na ročné rozdelenie finančných prostriedkov fakultám, schvaľuje štatút vysokej školy a štatúty fakúlt atď.
  • Akademický senát fakulty volí a odvoláva dekana fakulty, schvaľuje študijné programy fakulty, schvaľuje počet a štruktúru pracovníkov fakulty, vyslovuje súhlas s menovaním vedeckej rady fakulty a i. V akademickom senáte fakulty sú v určitom pomere zastúpení učitelia a vedeckí pracovníci fakulty, študenti prípadne aj ďalší pracovníci fakulty.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.