Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) je verejná univerzitná vysoká škola v Prahe. Je najstaršou umeleckou školou v Česku.

Akademie výtvarných umění v Praze

AVU je vysoká škola umeleckého zamerania. Uskutočňuje magisterské a doktorské študijné programy v oblasti výtvarného umenia a poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v odboroch maliarstvo, sochárstvo, kresba a grafika, intermediálná tvorba, nové médiá, reštaurovanie umeleckých diel maliarskych a sochárskych, a architektonická tvorba. Zároveň je i významnou kultúrnou inštitúciou, ktorá sa v duchu tradícii spolupodieľa na formovaní a rozvoji kultúry a spoločnosti.

Bola založená 10. septembra 1799 dekrétom cisára Františka II. Vyučovať sa začalo nasledujúceho roku 1800. Prvým riaditeľom bol nemecký rytec Josef Bergler (1753 – 1829), od roku 1836 to bol už Čech profesor František Tkadlík, niekedy uvádzaný aj ako Kadlík. V roku 1896 bola AVU reformovaná a zoštátnená, dekrétom z roku 1922 uznaná ako prvá štátna vysoká umelecká škola. Pri jej vzniku stála aj Společnost vlasteneckých přátel, ktorá chcela zaistiť kvalitné umelecké vzdelanie českým študentom z Čiech, Moravy a rakúskeho Sliezska, ktorí do tej doby museli študovať vo Viedni či Mníchove.

Sídlo AVU

upraviť

Hlavná budova

upraviť

Škola sídli v budove postavenej v secesnom slohu, niekedy nazývanom aj secesný barok, autorom budovy je Václav Roštlapil[1] Projekt pochádza z rokov 18971903. V budove je unikátny interiér školskej knižnice ktorej autorom je Jan Kotěra.[2]

 
Moderná galéria AVU

Škola architektúry

upraviť

Nachádza sa v tesnom susedstve hlavnej budovy. Autormi budovy sú Jan Kotěra a Josef Gočár. Vybudovaná bola v rokoch 1922 – 1924. Sídli v nej ateliér architektúry, Vědecko-výzkumné pracoviště AVU a ateliér nových médií.

 
Šalounov ateliér AVU

Moderná galéria

upraviť

Budova sa nachádza v areáli Výstaviště Praha. Bola postavená v roku 1891, v rámci celonárodnej hospodárskej prehliadky, ktorá niesla názov Jubilejní zemská výstava. Architektom bol Antonín Wiehl. Jej súdobú obnovu, úpravu a rozvoj navrhli známi architekti Zdeněk Jiran a Michal Kohout (2003). V súčasnosti v nej sídlia grafické dielne, ateliér reštaurovania maliarskych diel, ateliér reštaurovania sochárskych diel a plastík a ateliér grafiky. Uskutočňujú sa v nej aj hodiny večerného kreslenia. Nad jej vchodom je umiestnená kamenná ďakovná tabuľa mecenášovi Josefov Hlávkovi.

Šalounov ateliér na Vinohradoch ("Šaloun")

upraviť

Výtvarný ateliér na Vinohradoch slúži pedagógom hosťujúcim na AVU. Je to pôvodný ateliér význačného českého sochára Ladislava Šalouna. Po víťaznej súťaži na pomník Jana Husa pre Staromestské námestie, sa sochár Ladislav Šaloun rozhodol postaviť na tento účel úplne nový ateliér podľa vlastného návrhu. Zahŕňal veľký a malý ateliér, salón, slovácku izbu, jej autorom bol Dušan Jurkovič, vestibul, zázemie i byt pre strážnika a tiež nevyhnutnú okultistickú pivnicu.[3]

Ateliér v Zájicovej ulici ("Zajícovka")

upraviť

Bol postavený v roku 1902 pre potreby výstavy a pobytu sochára Augusta Rodina v Prahe.[4] Slúži ako prípravná škola kresby a modelovania pre prvé ročníky AVU.

Rektori od roku 1880

upraviť

Významní absolventi AVU (výber)

upraviť

AVU a populárna kultúra

upraviť

Referencie

upraviť
 1. http://www.mlp.cz/cz/offline/perlie/R/2031110.htm
 2. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2013-05-02]. Dostupné online. Archivované 2009-02-28 z originálu.
 3. http://www.lidovky.cz/salounuv-atelier-se-otevira-d1r-/ln_noviny.asp?c=A071003_000088_ln_noviny_sko&klic=221718&mes=071003_0
 4. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2013-05-02]. Dostupné online. Archivované 2013-09-27 z originálu.
 5. http://www.jedinak.cz/stranky/txtknizak.html
 6. http://www.rozhlas.cz/hradec/navsteva/_zprava/409331
 7. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2013-05-02]. Dostupné online. Archivované 2012-01-28 z originálu.
 8. http://artalkweb.wordpress.com/2010/01/14/tz-jmenovani-j-t-kotalika-rektorem-avu/
 9. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2013-05-02]. Dostupné online. Archivované 2014-01-12 z originálu.
 10. http://www.radio.cz/cz/clanek/98268
 11. http://www.tfsimon.com/Maximilian-Pirner.html
 12. http://old.hrad.cz/castle/architektura/20_stoleti003_uk.html
 13. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2013-05-02]. Dostupné online. Archivované 2008-10-04 z originálu.
 14. http://www.zdom.com/artistpainterpricesk/KOBLASAJan.htm
 15. http://www.thefreelibrary.com/Karel+Malich-a014875215
 16. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2013-05-02]. Dostupné online. Archivované 2007-10-26 z originálu.
 17. http://www.askart.com/AskART/artists/biography.aspx?searchtype=BIO&artist=11119655
 18. http://www.artnet.com/artist/588167/jiri-sopko.html
 19. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2013-05-02]. Dostupné online. Archivované 2011-04-24 z originálu.
 20. http://www.radio.cz/en/article/104751
 21. http://www.bestia.cz/olympic/cs/clenove/byvali-clenove/je-yk-pacak.html
 22. http://www.littlegoldenguy.com/people.asp?peopid=3040

Externé odkazy

upraviť