Aktín je druh bielkoviny, makromolekula, ktorá je jednou zo základných súčasti aktínového myofilamentu – komplexnej štruktúry, ktorá tvorí kontraktilný aparát svalového vlákna (okrem aktínu sú jeho súčasťou troponín a tropomyozín).

G-aktín

Štruktúra upraviť

Kostru aktínového myofilamentu tvorí F-aktín, vo forme dvojzávitnice dlhej 1 μm. Túto dvojzávitnicu tvorí viac ako 400 molekúl G-aktínu. Každá z molekúl G-aktínu obsahuje oblasť, ktorá je schopná interagovať s „hlavou“ myozínu. Toto miesto v stave pokoja kontraktilného komplexu blokuje molekula tropomyozínu.

Zdroj upraviť