Aktívna oblasť

rozlišovacia stránka projektov Wikimedia

Aktívna oblasť môže byť:

  • v astronómii: oblasť na Slnku so zvýšenou aktivitou, pozri aktívna oblasť (Slnko)
  • v astronómii: oblasť na jadre kométy alebo na asteroide, ktorá uvoľňuje prchavý materiál, pozri aktívna oblasť (kozmické teleso)
  • v astronómii: všeobecne, oblasť na kozmickom telese, so zvýšenou aktivitou

Súpis termínov z astronómie. Kultúra slova (Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Matica Slovenská), 2017, roč. 51, čís. 1, s. 18. Dostupné online [cit. 2017-07-04]. ISSN 0023-5202.

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.