Aktivita

rozlišovacia stránka

Aktivita môže byť:

 • všeobecne:
  • činnosť
  • pôsobnosť, činné konanie; horlivá činnosť
  • schopnosť niečoho reagovať na vonkajšie podnety
 • v psychológii:
  • pohyb, pohyblivosť, hybnosť, činnosť, pozri aktivita (psychológia)
  • činorodosť, úsilie alebo snaživosť v konaní
 • v ergonómii: pracovná činnosť
 • v minulosti: obdobie činnej služby u úradníkov ako opak odpočinku či výslužby, pozri aktivita (činná služba)
 • vo filozofii:
  • vlastnosť objektov pôsobiť na okolie a meniť ho, vyvolávať ako príčina účinky, pozri aktivita (filozofia)
  • pôvodne abstraktné meno pre aristotelskú kategóriu činnosti
 • vo fyzike a chémii:
 • v astronómii skrátene:
 • v zoológii: správanie živočíchov smerujúce k získavaniu potravy a vyhľadávaniu sexuálneho partnera, pozri aktivita (zoológia)
 • v poľnohospodárstve: celkový prejav organizmov v pôdach pôsobiaci na chemické a fyzikálne vlastnosti pôd (napr. tvorba CO2, rozklad organických látok ap.), pozri aktivita (biologická aktivita pôdy)
 • v pôdnej mechanike: jedno z merítok pre charakter pôdy, pozri aktivita (pôda)
 • v informatike:
  • v Unified Modeling Language (UML) modelový prvok pre špecifikáciu správania systému, pozri aktivita (UML)
  • v riadení pracovných tokov (workflow management): najmenšia realizačná jednotka, pozri riadenie pracovných tokov
 • v umení: cieľavedomá estetická alebo umelecká činnosť umelca (prostredníctvom jeho diela) alebo diváka (prostredníctvom reakcií na interaktívne diela).

Pozri ajUpraviť


 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.