Alúvium

rozlišovacia stránka

Alúvium môže byť:

ZdrojeUpraviť

  1. alúvium. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
  2. alúvium. In: Encyklopédia Zeme. Ed. Juraj Činčura. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. 717 s. S. 51.
  3. LYELL, Sir Charles. Elements of Geology. [s.l.] : James Kay, Jun. and Brother, 1839. 316 s. S. 153.
  4. SISSINGH, W. Rocky Roads from Firenze: History of Geological Time and Change 1650-1900 (part III). Utrecht Studies in Earth Sciences, volume 20. ISBN 978-6266-305-7 dostupné online, najmä str. 646, 653
  5. Slovenský náučný slovník. Ed. Pavel Bujnák. Zväzok I. A – D. Bratislava; Praha : Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932. 344 s. S. 80.
  6. alúvium. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 186.
  7. accessio. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 37.
  8. alluvio. In: Ottův slovník naučný [1]
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.