Albuminúria

Albuminúria je odborný lekársky termín, označujúci prítomnosť bielkoviny albumínu v moči, kde sa za normálnych okolností nenachádza. Môže byť prechodná, napríklad pri horúčke. Trvalá albuminúria je jedným z príznakov poškodenia filtračných schopností obličiek.