Alebo je priraďovacia spojka, ktorou sa v matematike obvykle označuje výroková spojka disjunkcia. V hovorovom jazyku sa však väčšinou zvykne používať vo význame nonekvivalencie.

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť