Prof. PhDr. Alexander Avenarius, CSc. (* 16. máj 1942, Martin – † 26. október 2004, Bratislava) bol slovenský historik, byzantológ, ktorý sa zaoberal dejinami a kultúrou Byzancie a Slovanov. Bol synovcom spisovateľa Ladislava Mňačka.

Alexander Avenarius
slovenský historik a byzantológ
slovenský historik a byzantológ
Narodenie16. máj 1942
Martin
Úmrtie26. október 2004 (62 rokov)
Bratislava

Bol synom ruského šľachtického emigranta; jeho matka pochádzala z moravskej rodiny z Valašských Kloboukov. Študoval archívnictvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Pôsobil v Slovenskej akadémii vied. Vo svojej vedeckej práci sa zameral na staršie dejiny východnej Európy. Počas normalizácie nemohol z politických dôvodov pokračovať vo vedeckej práci a pracoval v Slovenskom pamiatkovom ústave v Bratislave. Odvtedy sa venoval aj dejinám umenia. Za pomoci jeho strýka Ladislava Mňačka sa mu podarilo vydať svoju prvú vedeckú monografiu Die Awaren in Europa (Bratislava-Amsterdam 1974), ktorá mu získala dobré meno v zahraničných vedeckých kruhoch. Postupne sa začal venovať aj dejinám Byzancie a východnej Európy. Od roku 1984 pracoval v Historickom ústave SAV. V roku 1988 obhájil svoju kandidátsku prácu. Po roku 1989 krátko pôsobil na zahraničných univerzitách v Bonne, Paríži, Pise, Mníchove a Münsteri. Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave založil špecializáciu byzantológia a súčasne prednášal aj na Trnavskej univerzite v Trnave. Nakoniec jeho pedagogická činnosť skončila na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity, kde sa v roku 1998 habilitoval za docenta a v roku 2002 bol menovaný za profesora.

Monografie upraviť

  • 1974Die Awaren in Europa
  • 1992 – spoluautor kolektívneho diela Dějiny Byzance (Praha, Academia, 1992 ISBN 80-200-0454-8)
  • 1992Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v VI.-XII. storočí ISBN 80-224-0359-8
  • 1998Byzantský ikonoklazmus: storočie zápasu o ikonu. Bratislava, Veda ISBN 80-224-0582-5
  • 2000Byzantinische Kultur und die Slawen
  • 2016 - Byzantský zápas o ikonu : o problematike východoeurópskeho symbolizmu. Prešov: Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2016. ISBN 978-80-555-1571-7.

Externé odkazy upraviť