Alexander Moyzes

slovenský hudobný skladateľ

Alexander Moyzes (* 4. september 1906, Kláštor pod Znievom – † 20. november 1984, Bratislava) bol slovenský hudobný skladateľ, pedagóg a organizátor hudobného života. Jeho otec bol hudobný skladateľ Mikuláš Moyzes.

Alexander Moyzes
slovenský hudobný skladateľ a pedagóg
Alexander Moyzes
Narodenie4. september 1906
Kláštor pod Znievom, Rakúsko-Uhorsko
Úmrtie20. november 1984 (78 rokov)
Bratislava, ČSSR
Odkazy
CommonsSpolupracuj na Commons Alexander Moyzes

Život upraviť

 • 1925 maturita na reálnom gymnáziu v Prešove
 • 1925 – 1928 Konzervatórium v Prahe (organ – Bedřich Wiedermann, kompozícia – Otakar Šín, inštrumentácia – Jozef Křička, hudobné formy – Karel Bohuslav Jirásek, dirigovanie – Otakar Ostrčil)
 • 1928 – 1930 Majstrovská škola pražského konzervatória (kompozícia – Vítězslav Novák)
 • 1928 – 1948 profesor teoretických predmetov a kompozície na Hudobnej a dramatickej akadémii (r. 1941 premenovanej na Štátne konzervatórium) v Bratislave
 • 1937 – 1948 šéf hudobného odboru v Čs. rozhlase v Bratislave
 • 1948 – 1951 predseda slovenskej sekcie Československého zväzu skladateľov
 • 1949 – 1978 profesor kompozície na Vysokej škole múzických umení
 • 1949 – 1953 riaditeľ Slovenského hudobného fondu
 • 1953 umelecký riaditeľ SĽUKu
 • 1965 – 1971 rektor VŠMU
 • 1969 – 1970 predseda Zväzu slovenských skladateľov

Dielo upraviť

Jeho dielo je veľmi rozsiahle. Napísal 12 symfónií, symfonickú báseň Nikola Šuhaj, kantátu Demontáž a iné. Bol jedným zo zakladateľov SĽUK-u, pre ktorý vytvoril mnohé diela ako napríklad Tance z Pohronia, Tance z Gemera.

 • Udatný kráľ (1965/66) ,ED. SHF (symfonický orchester hore)
 • Suita z hudby k filmu “Mladé srdcia” pre symfonický orchester 8' [orch]
 • Symfónia č. 1 D dur op. 31 (1928/1929, rev. 1936) 38' ,ED. SHF [orch]
 • Symfonická ouvertúra op.10 (1929) 18' [orch]
 • Symfónia č. 2 a mol op.16 (1932, rev. 1941) 33' 10 ,ED. Simrock Leipzig, SHF [orch]
 • Concertino op.18 pre veľký orchester rev. 1941 ako Koncert pre klavír a orchester, dokončil a inštrumentoval Ivan Hrušovský 1995 (1933, rev. 1941) 20' [orch]
 • Nikola Šuhaj. Dramatická ouvertúra pre veľký orchester op.22 (1934) 20' [orch]
 • Jánošíkovi chlapci op. 21. Predohra pre malý (symfonický orchester) (1934, rev. 1941) 8' ,ED. SHF [orch]
 • Suita z hudby k filmu o M. R. Štefánikovi op.20 (1935) 28' [orch]
 • Tri skice o Bratislave op. 29 (1935) 21' [orch]
 • Váh op. 26 (1935, rev. 1945 ako pozri Dolu) [orch]
 • Symfónia č. 1 D dur op.31 (1936 rev., 1928/1929) 38' ,ED. SHF [orch]
 • Malá serenáda op. 32 pre malý orchester (1937) 5' ,ED. SHF [orch]
 • Kyrie – Gloria pre orchester (1940) [orch]
 • Jánošík op. 21/a. Predohra k zbojníckej hre pre veľký orchester (1941) 8' [orch]
 • Symfónia č. 3 B dur op. 17b. Malá symfónia (1942) 23' 30 ,ED. SHF [orch]
 • Dolu Váhom. Romantická suita pre veľký (malý) orchester op. 27. Pôvodný názov Váh op. 26 (1945) 24' ,ED. SHV 1951, SHF 1964 [orch]
 • Symfónia č. 4 Es dur op. 38 (1947, rev. 1957) 42' ,ED. SHF, ŠHV [orch]
 • Symfónia č. 5 F dur. Podľa odkazu drahého otca op. 39 (1948) 29' 25 ,ED. SHF [orch]
 • Zbojnícky tanec pre symfonický orchester. Nad vatrou s valaškami (1949) 4' 45 [orch]
 • Tance z Pohronia pre veľký orchester op. 44 (1950) 28' ,ED. SHV, SHF [orch]
 • Symfónia č. 6 G dur op. 45 “Pionierska” (1950/1951) 29' ,ED. SHF [orch]
 • Za vlasť, za mier! Symfonický pochod pre veľký orchester op. 47/c (1951) 6' [orch]
 • Februárová. Predohra pre veľký orchester op. 48 Pôvodná skica datovaná 13.-26.2.1949 (1952) 11' ,ED. SVKL, SHF, OPUS [orch]
 • Symfónia č. 7 op. 50 (1954/55) 41' 40 ,ED. SVKL, SHF [orch]
 • Tance z Gemera op. 57. Suita pre veľký orchester (1955) 18' ,ED. SVKL, SHF [orch]
 • Sonatina gioccosa op. 57 (1962) 20' ,ED. SHF, ŠHV [orch]
 • Predohra pre veľký orchester (1967) [orch]
 • Symfónia č. 8 op. 64 (1968/69) 30' [orch]
 • Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče op.67 pre veľký orchester (tiež klavír, organ) (1969, rev. 1969, 1970) 22' ,ED. OPUS, SHF [orch/pf, org]
 • Symfónia č. 9 op. 69 (1970/71) 33' ,ED. SHF [orch]
 • Vatry na horách op. 71 (1971) 26' ,ED. SHF [orch]
 • Stráž domova op. 70 (1972) 8' 10 ,ED. SHF [orch]
 • Musica Istropolitana Koncertantná predohra pre komorný orchester op. 73 (1974) 7' ,ED. Opus [orch]
 • Hudba žene. Symfonická štúdia pre veľký orchester op. 74 (1975) 10' ,ED. SHF [orch]
 • Povesť o Jánošíkovi. Rapsodická suita pre veľký orchester op. 76 (1976) 18' ,ED. SHF [orch]
 • Symfónia č. 10 op. 77 (1977/78) 32' 30 ,ED. SHF [orch]
 • Symfónia č. 11 op. 79 (1978) 31' ,ED. SHF [orch]
 • Slávnostný pochod pre veľký orchester (1979) ,ED. SHF [orch]
 • Symfónia č. 12 op. 83 (1983) 28' ,ED. SHF [orch]

Vokálno-inštrumentálne upraviť

 • Demontáž (Sinfonia cantata) op.12. (1930-1932)
 • Na horách spievajú op.15 (1933) 8' 10 ,ED. Universal Edition Viedeň
 • Hájnikova žena op.27 (1936) 25'
 • Slovenské ľudové piesne op.36 (1940)
 • Sinfonia da chiesa op.36 (1941-1942) [orch, s, t, b, CM, org]
 • sólový hlas (hlasy) a orchester hore
 • Hore dedinou op. 31 (1937) 8' [orch, s, t, b]
 • Spievajú, hrajú, tancujú… (1937) 20' ,ED. SHF [orch, s, t, b]
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester hore
 • Suita z hudby k rozhlasovej hre o M. R. Štefánikovi (1934) 25' [s, CM, orch]
 • Znejú piesne na chotári op. 40 (1948) 43' [orch, s, t, CM]
 • Chceme mier! Ľudová kantáta op. 46 (1951) 12' [orch, s, t, CM]
 • Baladická kantáta op. 55 (1960) 27' 30 ,ED. ŠHV, SHF [orch, t, CM]

Pre sólový nástroj a orchester upraviť

 • Koncert pre klavír a orchester op. posthum pôv Concertino op.18 pre veľký orchester (1933, rev. 1941, dokončil a in) 28' ,ED. SHF [orch, pf]
 • Koncert pre husle a orchester op.53 (1958) 30' 50 ,ED. SHF [orch, vn]
 • Koncert pre flautu a orchester op.61 (1967) 20' 20 ,ED. SHF, Panton, OPUS [orch, fl]

Pre sólový nástroj upraviť

Pre klavír a klavír 4-ručne upraviť

 • Sonáta e mol pre klavír op. 2 (1926/27, rev. 1942) 19' 40 ,ED. Matica slovenská, SHF [pf]
 • Dve fúgy op.4 (1927) [pf]
 • Charleston (1927) [pf]
 • Slow fox (1927) [pf]
 • Adagio op. 2/2 (1929) 6' [pf]
 • Divertimento pre klavír op. 11 (1930) 11' 30 ,ED. Hud. Matice Umělecké besedy Praha, Opus [pf/orch]
 • O Martičke op. 11 (1930) [pf]
 • Jazzová sonáta op. 14 č. 2 (1930, rev. 1971) 10' 40 ,ED. SHF [pf]
 • Sandy waltz op. 14/3 (1932) 6' [pf (v, pf)]
 • Fox etuda op. 14 č. 1 (1935) 5' [pf]
 • Impromptu op. 14 č. 3 (1935) 5' [pf]
 • Myjavský tanec pre klavír (1935) 3' [pf]
 • Suita op. 5 (1942) [pf]
 • Zbojnícka rapsódia pre klavír op. 52 (1957) 15' 30 ,ED. SHF [pf]
 • Dve štúdie vo forme Prelúdia a Fúgy pre klavír (1970) ,ED. SHF [pf]

Pre organ upraviť

 • Štyri skladby vo forme sonáty [org]

Pre lutnu upraviť

 • Lutnová predohra (1937) 6' [lut]

Pre dva nástroje upraviť

 • Ballada alla una fantasia ,ED. SHF [vn, pf (?)]
 • Sonata piccola op. 63 [vn, pf]
 • West-pocked suite op. 6 pre husle a klavír (1928) [vn, pf]
 • Poetická suita op. 35 (1940) ,ED. Matica slovenská Martin, SHF [vn, pf]
 • Duettino pre husle a klavír (1961) 10' ,ED. SHF [vn, pf]
 • Malá sonáta pre husle a klavír op. 63 (1967/68) 12' ,ED. SHF, Supraphon, Panton, HF [vn, pf]
 • Sonatína pre flautu a gitaru op. 75 (1976) 12' 30 ,ED. SHF [fl, gui]

Pre tri nástroje upraviť

 • Malé trio op. 58 (1962) 10' ,ED. SHF [vn, vl, vc]
 • Chodníčkami (1981) ,ED. SHF [vn, vl, vc]

Pre sláčikové kvarteto upraviť

 • Vznešený tanec op. 1 3' 15 [vn, vl, vc + vn]
 • Sláčikové kvarteto a mol op. 7 (1929, preprac. 1942) 22' 40 ,ED. SHF [vn, vl, vc + vn]
 • Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66 (1969) 15' ,ED. OPUS [vn, vl, vc + vn]
 • Sláčikové kvarteto č. 3 op. 83 (1981) 16' 10 ,ED. SHF [vn, vl, vc + vn]
 • Sláčikové kvarteto č. 4 op. 84 „Venované kvartetu môjho mena“ (1983) 22' 15 ,ED. SHF [2vn, vl, vc]

Pre dychové kvinteto upraviť

 • Dychové kvinteto B dur (Kvinteto pre fúkacie nástroje) op.17a (1933) 20' ,ED. Simrock Lipsko, ŠHV, SHF [ob, cl, fg, fl, cr]

Pre osem nástrojov upraviť

 • Komorná suita (pôv. op.11) (1930) [fl, cl, sxa, fg, vn, vl, vc, bat]

Pre sólový hlas s klavírom upraviť

 • Ave Maria (1926, rv. 1980) ,ED. SHF [s, org (s/t, org, archi)]
 • Farby na palete op.5 (1928) 10' ,ED. Eugen Molnár Bratislava [v, pf]
 • Dvanásť ľudových piesní zo Šariša op.9 (1929) ,ED. Hudební matice Umělecké besedy Praha [v, pf]
 • Piesne veľkej lásky (1930) 16' [v, pf]
 • Šesť ľudových piesní pre bas, flautu a klavír op.32 (1937) 8' [b, fl, pf]
 • Štyri kone vrané. (1937) 2' [v, pf]
 • Štyri slovenské ľudové piesne z Juhoslávie (1937) 7' ,ED. J.Geryk [v, pf]
 • Kto pán pod Poľanou (1941) 3' [v, pf]
 • Cesta op.19 Cyklus piesní (1943) 12' ,ED. ŠHV, SHF [s/t, orch/pf]
 • Slovenské ľudové piesne (1958) ,ED. SVKL [v, pf]
 • V jeseni op.56 (1960) 14' 30 ,ED. SHF [ms, orch/pf]
 • Dve piesne (1962) 6' 30 ,ED. SHF [v, pf (orch)]
 • Ranná rosa op.59 (1963) 8' 23 ,ED. SHF, Panton [ms, pf]

Inštruktívne upraviť

 • Našim deťom (1943)
 • Štyria hudci op.57 (1961) ,ED. SHF, OPUS
 • Tri ľudové piesne pre detský zbor a klavír (1979)
 • Hráme v našom orchestri op.81 (1980)

Úpravy folklóru upraviť

 • Buchom s osekanci ,ED. Panton, SHF
 • Dve pochodové piesne ,ED. SHV
 • Na Liptove 11' 30
 • Omilienci chodia 2' 19
 • Spievajže si, spievaj 5' 10
 • Hudba k prvému programu SĽUKu op.42 (1949) ,ED. SVKL, SHN, Supraphon
 • Naša pieseň op.43 (1949) 5'
 • Pieseň pracujúcich a veselica op.42 (1949) 12'
 • Veselica op.43 (1949) 3'
 • muzike op.44 (1950)
 • V hore so sekerami op.44 (1950)
 • Cepíkový tanec op.44 (1951)
 • Hukostav si postavíme op.47 (1951/1952) 3'
 • Brigádnicka častuška (1952) 6'
 • Detvianska veselica op.42 (1952) 3'
 • Piesne z Detvy op.44 (1952) 10'
 • Tanec starého Fedorčáka (1952)
 • Valaský tanec pre veľký orchester op.44 (1952) 4'
 • Zbojnícke piesne pre užský zbor a orchester op.44 (1953) 11'
 • Ľúbostné piesne op.44 (1954) 6'
 • Tance z Čierneho Balogu op.44 (1954) 8'
 • Banícke piesne op.49 (1956) 4' ,ED. Slov. dom ĽUT
 • Jarná voda. (1956) 7'
 • Zbojnícka rozprávka op.53 (1956, preprac. 1962) 12'
 • Pod naším Kriváňom (1956/57) 16'
 • Ej, hory, hory (1958) 6'
 • Krádež z družstevného (1958)
 • Piesne z Detvy op.56 (1960) 7' 30
 • Ej, co to Bože, za strom (1961) 3' 45
 • Pieseň o Dunaji (1962) 7' 40
 • Kohútik spod Javoriny (1963) 8'
 • Ej, dolina, dolina op.80a (1980) 9'
 • Svadobné piesne a tance op.85 (1980, redig. 1984) ,ED. SHF

Vokálno-inštrumentálne úpravy folklóru upraviť

 • Ľudové piesne a tance zo zbierky Anny Szirmay –Keczerovej, op. 28 (1936/37) 7' 30 [s, vn, fl, gui]
 • úpravy folklóru pre zbor a cappella hore
 • Dve piesne zo Záhoria 2' 40 [CM]
 • Ej, volari, volari ,ED. nakl. V. Haizera [CM]
 • Hory, hory, čierne hory 3' 40
 • Hory, hory zelené [CM (?)]
 • Jánske piesne [CM]
 • Pieseň mieru [CF, t, pf (?)]
 • Sanctus
 • Šumná čerešenka [CM]
 • Desať ľudových piesní ,ED. SHF [CB, pf]
 • Ej, zalužicke poľo ,ED. SHF
 • Tri ľudové piesne pre detský zbor a klavír
 • Včera večar na vaľale [CB]
 • Zahučalo v našom poli op.3/1 (1924, rev. 1966) [CM]
 • Tri miešané zbory (1924-1933, rev. 1967) 8' 15 [CM]
 • Miesto venca op.1 Tri mužské zbory op.1 (1925/26, rev. 1942) 21' ,ED. J.Geryk [CM]
 • Anička dušička (1926/27) 3' [CM]
 • Štiridi, štiridi (1926/27) [CM]
 • Umrem, umrem (1927) 3' [CM]
 • V jeseni op.3 č.2 (1927) ,ED. M.Ruppeldt [CM]
 • Slávnostné vatry op.5 (1928) 8' [CM]
 • Dva zbory op.3 (1930) 10' [CM]
 • Detské pesničky op.13. Detské chansony (1931) 8' ,ED. Hudební matice Umělecké besedy Praha [v, pf]
 • Jar op.19a. (1933) 2' 20 ,ED. SHF [CM]
 • Devín (1934) 1' 40 [CM, CMa (CM/CMa, orch)]
 • Tri dvojspevy op.26 (1935) 6' ,ED. Jozef Závodský, Bratislava [vb, pf/orch]
 • Pozdravenie prijmi op.19b (1936) 3' [CM]
 • Suita zo scénickej hudby Messer Leonardo (1936) 20'
 • Pltník op.19/c (1937) 7' [CMa]
 • Sokrates (1937)
 • Krásna, krásna (1938, rev. 1977) 3' 30 [CB]
 • Balada (1940 pre CMa, 1977 CM) 5' 30 ,ED. SHF [CMa, CM]
 • Či organy hrajú op.37 (1940-47) ,ED. SHV, ŠHV [CMa, CF, CM]
 • Už sme žitko dožali (1942) 15' [CF]
 • Spevy mládencov (1946) 9' 50 ,ED. SHV [CM]
 • K ľudu… (1948) 3' ,ED. ŠHV [CB]
 • Korunovanie (1948) 6' [CM]
 • Pieseň pracujúcich op. 42 (1949) 12' ,ED. SHV, SHF [CM, orch/ CMa, CF, CB]
 • V tej bystrickej bráne (1949) 3' [CM/CB, orch/pf (v, pf)]
 • Bude jar op.44 (1950) 6' [CM]
 • Pieseň pracujúcich op.42 (1951) 3' ,ED. SHV, SHF [CM/CMa/CF/CB, orch]
 • Bešovianske dziefky (1952) 5' [CMa]
 • Farali haviare Z hudby k filmu Mladé srdcia op.49 (1952) 5' [CMa]
 • Čo sa stalo? (1955) 10' ,ED. Slov. ústredie ĽUT [CM]
 • Nad belčovom (1956) 5' ,ED. Slov. dom ĽUT [CF/CB]
 • Ej, kade ja chodieval (1957) 2' 30 [CM]
 • Ty krásna zem op.54 (1958) 7' ,ED. SHF [CMa]
 • Mladosť sveta (1963) 4' [CM, orch]
 • Boli by ma zabili (1965) 2' [VB]
 • Karička čertova (1965) 2'
 • Ej, hora, hora (1965, rev. 1968) 3'
 • Na Kráľovej holi (1965, rev. 1979) 4'
 • Koledy pre miešaný zbor op.62 (1966) [CM]
 • Červené jabĺčko (1967) 2' [CB]
 • Niže veľkej lúky (1967) ,ED. SHV
 • Červené jabĺčko (1967) 2' [CB]
 • Ej, točí sa mi, točí (1967) 6'
 • Hej, hore háj (1967) 3' [CB]
 • Pieseň šťastných detí (1967) 3'
 • Už je slúnko z tej hory ven (1967)
 • Koledy (1968) 10' ,ED. SHF
 • Aj, hora (1968) 3' [CB]
 • Bol by ten Jánošík (1968) 2' [CB]
 • Cipuška (1968) 2' [CB]
 • Hej, slniečko horúce (1968) 3' [CB]
 • Kde orali (1968) 2' [CB]
 • K horám (1968) 2' [CB]
 • Kolo nás (1968) 3' [CB]
 • Milá moja (1968) [CB]
 • Poľana, poľana (1968) 2' [CB]
 • Zelený je pastrnôčik (1968) 2' [CB]
 • Pieseň milicionárov (1972) 3' ,ED. SHF [CM/CMa]
 • Bojovníci lidu (1974) 4' [CB, pf/orch]
 • Pesničky op.72 (1974) ,ED. SHF [CB]
 • Tatrám (1976) [CMa]
 • Zbojnícky madrigal (1977) ,ED. SHF [CMa]
 • Ráno (1977) ,ED. SHF [CB/CF, pf/orch]
 • Múj vjeneček (1978) 6' [CM]
 • Vjeneček zelený (1978) [CB]
 • Tri panenky (1979) ,ED. SHF [CM]
 • Po valašsky od zeme (1979) 3' [CB, pf]

Úpravy skladieb upraviť

 • M. Moyzes: Spomienka 3' [CM]
 • M. Moyzes: Stabat Mater 3' 20 [CM]
 • M. Moyzes: Tri bagately [cr, pf]
 • E. Suchoň: Páslo dievča pávy
 • Fr. Corbinia Rother: Hirtenmesse op.3
 • M. Moyzes: Naše Slovensko (1938) ,ED. SHF
 • M. Moyzes: Prelúdium C dur (1938) [org]
 • J. S. Bach: Francúzska suita č.1 d mol (1938)
 • Kto za pravdu horí (1938) 1' [CM, orch]
 • J. S. Bach: Prelúdium a fúga es mol č. 8 (1940) 13' [orch]
 • J. S. Bach: Prelúdium a fúga b mol č. 22 (1940) [orch]
 • V. Novák: Zbojnícka sonatína (1940) 16' [orch]
 • M. Schneider-Trnavský: Štyri vianočné koledy (1941) 4' 30 [CB, org]
 • V. Novák: Vianočná sonatína (1943) 14' [orch]
 • M. Moyzes: Canossa (1944) 8' [CMa]
 • M. Moyzes: Ctibor (1944) [t, orch]
 • M. Moyzes: Tri ženské zbory (1944) 18'
 • M. Moyzes: Sonatína pre klavír op.32 (1947) 20' ,ED. SHV [pf]
 • V. Novák: Písně zimních nocí op.30 (1947-49) 20'
 • M. Moyzes: Malá vrchovská symfónia upravená ako Symfónia č.5 op. 39 (1948)
 • B. Frodschus: My ľudia v modrých blúzach (1961) 5' ,ED. SHF [CM, orch]
 • M. Moyzes: Missa solemnis op.65 (1968/69) 35' [s, a, t, b, CM, org, orch]
 • M. Moyzes: Z organového zápisníka Mikuláša Moyzesa (1970) 20'
 • M. Moyzes: Dychové kvinteto F dur (1972) [ob, cl, fg, + fl + cr]
 • M. Moyzes: Scherzo (1972) [orch]
 • M. Moyzes: Tri piesne (1972) v, pf

Hudba pre divadlo upraviť

 • Najdúch 2'
 • Ja+ja+ja = Ja op.14 č. 2 (1932)
 • Rozprávka zimného večera op.24 (1935) 30'

Hudba pre rozhlas upraviť

 • Herodes a Herodias [R]
 • Sokrates (1933) 15' [R]
 • Ľudevít Štúr op.23 (1934) 30' [R]
 • Milan Rastislav Štefánik op. 20/a (1934) [R]
 • Svätopluk (1935) [R]
 • Hájnikova žena (1936) 30' [R]
 • Ouvertura k Hájnikovej žene op. 31 (1936) [R]
 • Messer Leonardo op.30 (1936) 20' [R]
 • Meteor (1936) 25' [R]

Hudba k filmu upraviť

 • Ján Borodáč (V.Kubenko, V.Pavlovič) (1955)
 • Žatva op.34 (Réžia J.Filkorn) (1942) 15' [KD]
 • Oživená hlina op.41 (1949) 15' [KD]
 • Na hornom toku (V.Kubenko) (1958) [KD]
 • Milan Rastislav Štefánik op.20 (J. Sviták) (1934)
 • Mladé srdcia op. 49 (V.Kubásek) (1952) 40'

Ocenenie upraviť

Externé odkazy upraviť