Alkalický živec

Alkalické živceminerály skupiny živca, ktoré majú vo svojej štruktúre prevažne niektorý z katiónov Na, K.

Alkalické živce tvoriace ľavú časť ternárneho diagramu

Do tejto skupiny patria nasledovné minerály (zoradené podľa vzrastajúceho obsahu draslíka): albit, anortoklas, sanidín, mikroklín a ortoklas[1]. Albit je do tejto skupiny zaradený len na základe chemického zloženia, pretože podľa mineralogického členenia patrí medzi plagioklasy[2]. Draselné a sodné živce nie sú v tavenine dokonale miešateľné za nízkych teplôt, k vzniku alkalických živcov preto dochádza iba pri vyšších teplotách[2].

Presné určenie chemického zloženia minerálu v teréne nie je možné, zisťuje sa preto v laboratórnych podmienkach.

ReferencieUpraviť

  1. Alkali Feldspar [online]. [Cit. 2011-12-03]. Dostupné online. (po anglicky)
  2. a b Petránek, J. Živce, On-line geologická encyklopedie [online]. geology.cz, 2007, [cit. 2011-12-03]. Dostupné online.