Doc. ThDr. Alojz Miškovič (pseud. Andrej Bielovodský, Gor, Gogoľov, Zloja M.; * 4. september 1902, Jurgov – † 14. marec 1967, Bratislava) bol slovenský historik, literárny historik, publicista a rímskokatolícky kňaz.

Alojz Miškovič
slovenský historik a literárny historik
Narodenie4. september 1902
Jurgov, Poľsko
Úmrtie14. marec 1967 (64 rokov)
Bratislava

Pôsobil ako profesor a správca učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule v rokoch 1928-1933. Od roku 1953 bol vedúcim Katedry cirkevných dejín a kresťanskej archeológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.

Ako historik sa zameral na obdobie včasného feudalizmu, národné obrodenie a dejiny spisovnej slovenčiny. Z oblasti literárnej histórie doplnil poznatky o viacerých slovenských kultúrnych dejateľoch (napr. Juraj Páleš, Johann Ladislaus Pyrker, Ladislav Zábojský, Ján Kollár).

K poznaniu dejín slovenského spisovného jazyka prispel objavom, záchranou a publikovaním viacerých vzácnych jazykových pamiatok. V roku 1963 pripravil a publikoval nový preklad Života Konštantína-Cyrila a Života Metoda.

Bol členom Mierového hnutia katolíckeho duchovenstva, (1951 -1968), ktorého priamym pokračovateľom bolo „Združenie katolíckych duchovných Pacem in terris“, ktoré neskôr, v rokoch 1971 až 1989 kolaborovalo s komunistickým režimom.