Alpsko-himalájska sústava

Alpsko-himalájska sústava (iné názvy: alpsko-himalájsky systém, východo-západná oblasť alpínskej sústavy[1]) je rozsiahla geomorfologická jednotka (sústava)[2], do ktorej sa zaraďujú Alpy, Karpaty, Krymské vrchy, Kaukaz, Pamír, Ťanšan, Himaláje. Patrí do nej celé územie Slovenska.[3] Sústava vznikala uzatváraním oceánskeho priestoru oceánu Tethys a zrážkou Laurázie s Gondwanou, prípadne jej časťami ako bola Kiméria, Apúlia, Arabská či Indická platňa.

Delí sa na nižšie jednotky v poradí podsústava, provincia, subprovincia, oblasť, celok, podcelok a časť.

Geomorfologické členenie

upraviť
 
Rozsah Alpsko-himalájskej sústavy

Z geomorfologického hľadiska sa alpsko-himalájska sústava v Európe člení takto:[4]

Referencie

upraviť
  1. alpínska sústava. In: Encyklopédia Zeme. 1983. S. 50
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2018-12-31]. Dostupné online.
  3. alpsko-himalájska sústava. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, © 1999.
  4. Král, V., 1999: Fyzická geografie Europy. Akademie, Praha