Amatérska astronómia

Amatérska astronómia je odvetvie astronómie a voľnočasová aktivita, pri ktorej sa jej priaznivci zaoberajú štúdiom nebeských objektov. Obyčajne sa praktizuje v dobe, keď je na nočnej oblohe vidno čo najviac nebeských objektov a úkazov, no niekedy sa zvykne praktizovať aj počas dňa, napríklad pri pozorovaniach slnečnej aktivity, zatmenia a prechodu Merkúru alebo Venuše popred Slnko.

Amatérski astronómovia pozorujúci nočnú oblohu

Amatérski astronómovia často pozorujú oblohu voľným okom, no pomerne často používajú aj bežné prístroje amatérskej astronómie, ako napríklad prenosné teleskopy alebo triédre.

V súčasnosti zohráva amatérska astronómia dôležitú úlohu predovšetkým pri sledovaní premenných hviezd, zatmení, prechodov planét a predovšetkým pri pozorovaní meteorov a objavoch komét.