Amerícium

chemický prvok s protónovým číslom 95

Amerícium (lat. Americium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Am a protónové číslo 95. Je to 7. člen z radu aktinoidov, 3. transurán, silne rádioaktívny kovový chemický prvok, pripravovaný umelo v jadrových reaktoroch predovšetkým z plutónia.

Amerícium
(americium)
plutónium ← amerícium → curium
Eu

Am
 
95
Periodická tabuľka
7. perióda, 3. skupina, blok f
aktinoidy, transurány, kovy
Vzhľad
striebrobiely kov
amerícium
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť (243) g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Rn] 5f7 7s2
Atómový polomer 173 pm
Kovalentný polomer 180 pm
Iónový polomer
pre: Am3+
100 pm
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 1,3 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 578 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) II, III, IV, V, VI, VII
Št. potenciál
(Am3+ + 3e- → Am)
−2,07 V
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo pevné
Hustota 12 kg·dm−3
Teplota topenia 1 449 K (1 175,85 °C)
Teplota varu 2 880 K (2 606,85 °C)
Sk. teplo topenia 14,39 kJ·mol−1
Tepelná kapacita 62,7 J·mol−1·K−1
Tlak pary
p(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T(K) 1 239 1 356
Iné
Kryštálová sústava hexagonálna
Magnetizmus paramagnetický
Elektrický odpor 0,69 nΩ·m
Tep. vodivosť 10 W·m−1·K−1
Reg. číslo CAS 7440-35-9
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
 241Am synt. 432,2 r. SF
α
-
5,486
237Np
 242Am synt. 141 r. α
SF
5,637 238Np
 243Am synt. 7 370 r. SF
α
-
5,275
239Np
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému amerícium.

Je kovový prvok striebrobielej farby, ktorá sa pôsobením vzdušného kyslíka mení na šedastú. Po mechanickej stránke je tvárnejší ako urán alebo neptúnium. Vyžaruje žiarenie alfa a gama a je preto potrebné s ním manipulovať pri dodržaní bezpečnostných opatrení na prácu s rádioaktívnymi materiálmi.

V zlúčeninách sa vyskytuje v mocenstve od Am2+ po Am6+, pričom najstálejšie sú zlúčeniny s valenciou +3.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému amerícium