Američania

rozlišovacia stránka

Američania môžu byť:

 • obyvatelia amerického svetadielu[1][2][3] alebo osoby narodené na americkom svetadiele[2][3][4], pozri pod Amerika (svetadiel)
 • obyvatelia Spojených štátov[1] alebo občania Spojených štátov[2][3] alebo štátni príslušníci Spojených štátov[5] alebo osoby narodené v Spojených štátoch[6][4], pozri Američania (USA)
 • obyvatelia Spojených štátov, ktorí sami seba identifikujú ako osoby amerického pôvodu a nie ako osoby etnického pôvodu svojich (dávnych) predkov,[7][8] pozri pod americký pôvod
 • (v anglosaských krajinách) staršie:[2][9][10][11]
  • do konca 18. storočia (zriedkavo dodnes[6]): domorodí Američania (najmä Indiáni)
  • od 18. storočia do zač. 20. storočia: osoby narodené v Amerike, ktoré sú potomkami Európanov (najčastejšie občania USA)

Referencie upraviť

 1. a b Američania. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 209.
 2. a b c d American. In: Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM (v. 4.0). Oxford University Press, 2009, ISBN ISBN 978-0-19-956383-8.
 3. a b c COMPANY, Houghton Mifflin Harcourt Publishing. The American Heritage Dictionary entry: American [online]. ahdictionary.com, [cit. 2017-08-14]. Dostupné online.
 4. a b Diccionario de la lengua española [online]. Real Academia Española, [cit. 2017-08-14]. Dostupné online.
 5. CITES BY TOPIC: U.S. Nationals [online]. famguardian.org, [cit. 2022-08-15]. Dostupné online.
 6. a b Definition of AMERICAN [online]. merriam-webster.com, [cit. 2017-08-14]. Dostupné online.
 7. CITRIN, Jack – SEARS, David O. American Identity and the Politics of Multiculturalism. New York, New York : Cambridge University Press, 2014. ISBN 978-0-521-82883-3, pp. 153-159.
 8. BRITTINGHAM, Angela – CRUZ, G. Patricia de la. Ancestry: 2000 : Census 2000 Brief [PDF online]. Washington, D.C. : U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, U.S. Census Bureau, June 2004 [cit. 2017-08-14], p. 3.
 9. American in: A New English Dictionary on Historical Principles; Founded Mainly on the Materials Collected by The Philological Society (=Oxford English Dictionary, 1. vydanie), 1. zväzok, 1888. s. 279 dostupné online
 10. Websters Dictionary 1828 - Webster's Dictionary 1828 - American [online]. webstersdictionary1828.com, [cit. 2017-08-14]. Dostupné online.
 11. FOWLER, H. W. et al. The concise Oxford dictionary of current English. Oxford, 1919. dostupné online s. 28
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.