Amid lítny

chemická zlúčenina

Amid lítny alebo azanid lítny (systematický názov) je anorganická zlúčenina, ktorej vzorec je LiNH2. Je to biela pevná látka s tetragonálnou kryštálovou štruktúrou.[1] Amid lítny vzniká pôsobením kvapalného amoniaku na kovové lítium:[2]

Amid lítny
Amid lítny
Amid lítny
Amid lítny
Amid lítny
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec LiNH2
Synonymá Azanid lítny
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 22,96 g/mol
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7782-89-0
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
2 Li + 2 NH3 → 2 LiNH2 + H2

Ďalšie lítne amidy Upraviť

Konjugované zásady amínov sú známe ako amidy (systematicky azanidy). Amid lítny je teda jednou zo zlúčenín lítia s amínmi. Tieto látky majú všeobecne tvar Li<NR2 a samotný amid lítny LiNH2 je ich materskou štruktúrou. Bežné lítne amidy zahŕňajú lítium-diizopropylamid (LDA), lítium-tetrametylpiperidín (LiTMP) a lítium-hexametyldisilazid (LiHMDS). Vznikajú reakciou kovového lítia s vhodným amínom:

2 Li + 2 R2NH → 2 LiNR2 + H2

Lítne amidy sú veľmi reaktívne zlúčeniny a sú to veľmi silné zásady.

Príklady Upraviť

LiTMP sa podarilo vykryštalizovať v podobe tetraméru.[3] Lítny derivát bis(1-fenyletyl)amínu kryštalizuje ako trimér.[4]

 
Tetramérny LiTMP
 
Trimérny lítium-bis(1-fenyletyl)amid

Takisto je možné získať zmiešané oligoméry kovových alkoxidov a amidov.[5] Tie sú príbuzné superzásadám, ktoré sú tvorené zmesou kovových alkoxidov a alkylov. Tieto cyklické oligoméry vznikajú, keď amidový dusík tvorí sigma väzbu s lítiom a voľný elektrónový pár dusíka sa viaže na iný kovový atóm.

Okrem toho sa ďalšie organolítne zlúčeniny (napríklad BuLi) vyskytujú v podobe agregovaných zlúčenín.

Referencie Upraviť

  1. DAVID, William I. F.; JONES, Martin O.; GREGORY, Duncan H.. A Mechanism for Non-stoichiometry in the Lithium Amide/Lithium Imide Hydrogen Storage Reaction. Journal of the American Chemical Society, 2007-02-01, roč. 129, čís. 6, s. 1594–1601. Dostupné online [cit. 2022-01-26]. ISSN 0002-7863. DOI10.1021/ja066016s.
  2. P. W. Schenk. Handbook of Preparative Inorganic Chemistry, 2nd Ed.. Ed. G. Brauer. NY,NY : Academic Press, 1963. Lithium amide, s. 454.
  3. Structure and reactivity of sterically hindered lithium amides and their diethyl etherates: crystal and molecular structures of [Li{N(SiMe3)2}(OEt2)]2 and tetrakis(2,2,6,6-tetramethylpiperidinatolithium). Journal of the American Chemical Society, 1983, s. 302–304. DOI10.1021/ja00340a031.
  4. Structural studies of the chiral lithium amides [{PhC(H)Me}2NLi] and [PhCH2{PhC(H)Me}NLi·THF] derived from α-methylbenzylamine. Dalton Transactions, 1999, s. 4063–4068. DOI10.1039/A904725E.
  5. Identification of a Unimetal Complex of Bases by 6Li NMR Spectroscopy and Single-Crystal Analysis. Journal of the American Chemical Society, 1995, s. 8680–8681. DOI10.1021/ja00138a030.

Pozri aj Upraviť

Zdroj Upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Lithium amide na anglickej Wikipédii.