Amnesty International

Nositeľ Nobelovej ceny

Amnesty International (známa aj ako Amnesty alebo AI) je medzinárodná mimovládna organizácia s cieľom presadzovať ľudské práva zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a iných medzinárodných štandardoch. Kampane Amnesty International sa sústreďujú najmä na prepustenie všetkých väzňov svedomia, zabezpečenie rýchleho a spravodlivého súdneho procesu pre politických väzňov, zákaz trestu smrti, mučenia a iného krutého zaobchádzania s väzňami, ukončenie politických vrážd a „zmiznutí“, a potrestanie porušovateľov ľudských práv.

HistóriaUpraviť

Amnesty International založil roku 1961 britský právnik Peter Benenson. Benenson bol šokovaný článkom v novinách o tom, že dvoch portugalských študentov odsúdili na sedem rokov väzenia za to, že si pripili na slobodu. Benenson zverejnil v The Observer článok „Zabudnutí väzni“, v ktorom žiadal čitateľov, aby písali a posielali listy vyjadrujúce podporu študentom. Výsledkom bolo vyše 1000 listov. V rôznych krajinách začali vznikať skupiny pisateľov listov na obranu obetí nespravodlivosti, a počas prvého roka novozaložená organizácia začala pracovať na 210 prípadoch.

Generálni tajomníci Amnesty International:

  • Peter Benenson, 1961 – 1966
  • Eric Baker, 1966 – 1968
  • Martin Ennals, 1968 – 1980
  • Thomas Hammarberg, 1980 – 1986
  • Ian Martin, 1986 – 1992
  • Pierre Sané, 1992 – 2001
  • Irene Khan, 2001 – 2010
  • Salil Shetty, od 2010

Organizačná štruktúraUpraviť

Medzinárodná rada sa skladá z členov medzinárodného výkonného výboru a zástupcov sekcií. Hlasovacie právo majú iba zástupcovia sekcií.

Medzinárodný výkonný výbor má 9 členov, z toho 8 členov volených medzinárodnou radou, a 1 člena, ktorého volia zamestnanci medzinárodného sekretariátu. Stretáva sa najmenej dvakrát ročne.

Medzinárodný sekretariát sídli v Londýne. Na jeho čele je generálny tajomník menovaný medzinárodným výkonným výborom. Úlohou generálneho tajomníka je riadiť zamestnancov a implementovať rozhodnutia medzinárodnej rady.

Sekcia môže byť založená v ľubovoľnom štáte. Musí zvládať organizovanie základných aktivít Amnesty International a pozostávať minimálne z dvoch skupín a 20 členov.

Skupina musí mať aspoň 5 členov.

Individuálne členstvo je možné v krajinách, v ktorých neexistuje sekcia Amnesty International.

MetódyUpraviť

Amnesty International si vytýčila zásadu nestrannosti a objektívnosti. Členovia majú konať v rámci prípadov v celom svete, a nemajú sa zaoberať situáciou vo vlastnej krajine.

Amnesty International vyhlasuje každý rok niekoľko kampaní, na ktoré sa sústreďuje práca členov organizácie.[1]

Amnesty International SlovenskoUpraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Amnesty International Slovensko

Amnesty International Slovensko je nezisková mimovládna organizácia združujúca skupiny a členov Amnesty International na Slovensku.

ReferencieUpraviť

Externé odkazyUpraviť