Otvoriť hlavné menu

Pôvodný Ampérov zákonUpraviť

Za predpokladu nemeniaceho sa prúdu platí:

 
resp.
 

pričom

  je hustota magnetického toku,
  je intenzita magnetického poľa,
  infinitezimálny, orientovaný kúsok uzavretej krivky C,
  celkový prúd tečúci uzavretou krivkou C (s ohľadom na smer),
  permeabilita vákua
  uzavretý krivkový integrál pozdĺž krivky C

Upravený Ampérov zákon (Ampérova-Maxwellova rovnica)Upraviť

 

pričom (porovnaj článok posuvný prúd)

  hustota elektrického toku, a to intenzita elektrického poľa   bez polí vytvorených polarizáciou.
A je plocha

Ďalšie odkazyUpraviť