Čchun-čchiou (kniha)

(Presmerované z Anály jari a jesene)

Čchun-čchiou (iné názvy: Anály jarí a jesení, Anály jari a jesene, Jarné a jesenné anály, Letopisy jarí a jesení, Letopisy jari a jesene, Jarné a jesenné letopisy, Kronika od jari do jesene, Kronika jarí a jesení, Kronika jari a jesene, Jar a jeseň, Jari a jesene, Od jari do jesene; čín. 春秋, pchin-jin: Chūnqiū - čchun-čchiou - doslova: „letopisy“ alebo viac doslova „jar-jeseň“) je jedna z piatich klasických kníh čínskej literatúry, ktorých autorstvo sa pripisuje Konfuciovi.

Čínske slová čchun-čchiou znamenajú doslova jar-jeseň a v starovekej čínštine boli metonymiou pre roky, názov knihy sa preto prekladá ako anály alebo letopisy. Dielo obsahuje stručné zápisy o vybraných udalostiach z rokov 722-481 pred Kr., t. j. z obdobia vlády dvanástich kniežat štátu Lu, v ktorom anály vznikli. Z diela Meng-c’a a Mo Tiho vieme, že podobné anály sa viedli aj v iných čínskych štátoch, tie sa však nedochovali. Časový rámec záznamov sa niekedy používa ako datovanie obdobia jari a jesene, ktorému prepožičal svoje meno.

Hoci sa autorstvo tradične pripisuje Konfuciovi, pravdepodobné je, že boli spísané viacerými kronikármi zo štátu Lu. Jednotlivé zápisy sú stručné, neosobné a stereotypné. Témy sa obmedzujú na udalosti dôležité pre štát, ako smrť vládcov, nástup na trón, vojny, živelné pohromy alebo stretnutia vládcov. Moderné rozbory astronomických udalostí ukazujú, že zápisy sú pomerne presné.

KomentáreUpraviť

Keďže je text diela veľmi stručný, boli k nemu pridané viaceré komentáre. Komentáre k Análom tvoria veľkú časť konfuciánskej mravoučnej tradície. Kniha Chanov vymenúva päť komentárov:

Z týchto piatich komentárov sa zachovali len posledné tri. Komentáre Kung-jang čuan a Ku-liang čuan sú tradične spájané s Konfuciovým žiakom C´-siaom. Najobšírnejším komentárom je Cuo Čuan, ktorého autorom je Cuo Čiou-ming.

Ďalšia literatúraUpraviť

  • SŁUPSKI, Zbigniew; LOMOVÁ, Olga. Úvod do dějin čínského písemnictví a krásné literatury. 1. vyd. Diel I. – Dynastie Shang až období Válčících států. Praha : Karolinum, 2006. 140 s. ISBN 80-246-1267-4. S. 40 – 46.

Externé odkazyUpraviť

ZdrojUpraviť