Analógia

rozlišovacia stránka

Analógia môže byť:

 • všeobecne:
 • v logike, rétorike a filozofii:
  • obdoba objektov na základe podobných príznakov alebo niektorých spoločných charakteristík, pozri analógia (logika)
  • analogický úsudok, teda vyhľadávanie analógií a usudzovanie z určitých už známych súvislostí
 • v matematike: skrátene dôkaz analógiou
 • v jazykovede: pripodobňovanie jazykových tvarov na už existujúce podobné alebo príbuzné tvary, pozri analógia (jazykoveda)
 • v práve: použitie právneho predpisu na (podobný) prípad, ktorý dosiaľ nebol riešený žiadnou právnou normou, pozri analógia (právo)
 • v biológii: tvarová a funkčná zhoda orgánov, ktoré majú rozličný pôvod (vyskytujúca sa najmä u živočíchov žijúcich v rovnakom prostredí), pozri analógia (biológia)
 • v technike:
  • podobnosť dvoch nezávislých fyzikálnych javov daná (iba) tým, že majú rovnaký matematický opis, pozri analógia (technika)
  • príbuznosť vplyvov alebo modelov rôznych čiastkových odborov

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.