Analytická geometria

Analytická geometria je geometria, ktorá skúma geometrické objekty algebrickými a analytickými metódami. Vyjadruje ich číslami a rovnicami prostredníctvom sústavy súradníc. Analytická geometria je odvetvie matematiky, v ktorom sú geometrické útvary vyjadrené pomocou čísel; analytická geometria predstavuje prevod geometrických úloh na úlohy algebrické.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.