Anarchizmus bez prívlastkov

Anarchizmus bez prívlastkov (špa. anarquismo sin adjetivos) je smer anarchistickej teórie nabádajúcej k nedeleniu anarchizmu, k upusteniu od rozlišovacích prívlastkov ako napr. anarchokomunizmus, anarchokolektivizmus, mutualizmus. Vyvinul sa ako reakcia na odlišné náhľady rôznych anarchistických škôl na ekonomické usporiadanie budúcej spoločnosti a ich následné spory o jej ideálnu podobu. Vyzýva ku koexistencii všetkých anarchistických škôl a spojení sa okolo spoločnej anti autoritárskej myšlienky, ekonomické usporiadanie potom považuje až za druhotne dôležité.

Anarchizmus
Školy anarchizmu
Anarchokomunizmus
Anarchokolektivizmus
Anarchosyndikalizmus
Anarchofeminizmus
Anarchoindividualizmus
Anarchoprimitivizmus
Anarchokapitalizmus
Ekoanarchizmus
Zelený anarchizmus (environmentálny)
Kresťanský anarchizmus
Infoanarchizmus
Anarchopacifizmus
Mutualizmus
Anarchizmus bez prívlastkov
Anarchosocializmus
Významní myslitelia
Max Stirner · William Godwin · Josiah Warren · Lysander Spooner · Johann Most · Pierre Joseph Proudhon · Michail Alexandrovič Bakunin · Henry David Thoreau · Piotr Alexejevič Kropotkin · Errico Malatesta · Benjamin Tucker · Emma Goldmanová · Alexander Berkman · Émile Armand · Murray Bookchin · Noam Chomsky · John Zerzan · Nestor Ivanovyč Machno
Súvisiace články
Parížska komúna
Kronštadtská vzbura
Španielska revolúcia
Anarchistické symboly
Anarchistický čierny kríž
Jurská federácia
Squatting
z  d  u

Tento postoj bol sformulovaný v roku 1889 v Barcelone Kubáncom Fernandom Tarrida del Marmolom. Smeroval svoje pripomienky ku komunistickým a kolektivistickým anarchistom vo Španielsku, ktorí v tom čase viedli intenzívnu debatu nad výhodou ich teórií. Anarchizmus bez prívlastkov bol pokus ukázať väčšiu toleranciu medzi anarchistickými smermi, aby bolo jasné, že anarchisti by nemali zavádzať predpovedať hospodárske plány kohokoľvek-ani v teórii.

Kritika

upraviť

Niektorí anarchisti, ktorí nepodporujú anarchizmus bez prívlastkov, sa bránia toleranciou anarchokapitalizmu a preto sa identifikujú ako sociálny anarchisti tvrdiac, že tolerancia spojená s anarchizmom bez prívlastkov by sa nemala vzťahovať na Anarchokapitalizmus.[1]

Referencie

upraviť
  1. MCKAY, Iain. An Anarchist FAQ. Stirling : AK Press, 2008. Dostupné online. ISBN 1902593901.